Center kulture Španski borci, 9. 9. 2013

Brezplačno usposabljanje za gledališkega tehnika in oblikovalca

V sezoni 2013-14 Zavod EN-KNAP, upravitelj Centra kulture Španski borci, organizira brezplačno usposabljanje Gledališče mene išče - raziskujem in oblikujem zvok, svetlobo, oder in video.
:
:

foto: Arhiv Španskih borcev

Usposabljanje, ki poteka s podporo Evropskega socialnega sklada, je namenjeno pripadnikom narodnih in manjšinjskih skupin v Sloveniji, in zajema dve ravni:

  • raven Gledališki tehnik
  • raven Oblikovalec (zvoka, svetlobe in videa)


Projekt sestavljajo teoretična in praktična usposabljanja, ki bodo potekala v Centru kulture Španski borci.

Usposabljanja se lahko udeležijo kandidati, ki jih veseli delo tehnika ali oblikovalca v gledališču in drugih uprizoritvenih umetnostih. Za raven Oblikovalec je zahtevano osnovno tehnično predznanje. Število mest je pri praktičnem delu usposabljanja omejeno glede na naravo dela, predvideno število ur usposabljanja in prostorske kapacitete, ki so na voljo v Španskih borcih.

Udeleženci bodo za pridobljeno znanje po zaključku izobraževanja prejeli potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki jim bo pomagalo pri kandidiranju za delo na tem področju.
 
12. septembra ob 13. uri zainteresirane kandidate za usposabljanje vabimo v Španske borce na informativni dan, ki bo potekal v Španskih borcih, v Kavarni Internacionala (1. nadstropje).

Program usposabljanja bosta predstavila:
- vodja strokovnih vsebin usposabljanja Jaka Šimenc (jaka.simenc@en-knap.com)
- in vodja projekta Karmen Keržar (karmen.kerzar@en-knap.com).

Vse zainteresirani kandidati so vabljeni, da do 23. septembra 2013 pošljejo kratek življenjepis in motivacijsko pismo na e-naslov: karmen.kerzar@en-knap.com.


Podrobne informacije o projektu so na spletni strani: www.gledalisce-mene-isce.si

Center kulture Španski borci, 1. 6. 2011
Koledar prireditev Španskih borcev za junij 2011
Center kulture Španski borci, 4. 4. 2011
Ognjena ljubezen