STA, 26. 11. 2020

Asociacija opozarja na nepravilnosti ministrstva pri obravnavi vlog samozaposlenih v kulturi

Asociacija je na današnji spletni novinarski konferenci znova opozorila na problematiko obravnave vlog samozaposlenih v kulturi. Kot so spomnili, so se težave s podeljevanjem pravice do plačila prispevkov začele pojavljati že poleti. Več samozaposlenih, ki so po sprva odobrenih vlogah za plačilo dobili zavrnjene odločbe, se je znašlo v stiski.

Uvodoma je svojo situacijo predstavil instrumentalist Enos Kugler, ki je povedal, da je maja letos oddal vlogi za odobritev statusa samozaposlenega v kulturi in za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost. Konec julija je prejel obvestilo, da je od 1. julija vpisan v razvid samozaposlenih v kulturo, ko je poizvedoval na ministrstvu za kulturo, kako je s plačevanjem prispevkov, pa je dobil odgovor, da bo to odločbo še dobil. V začetku novembra pa je dobil poziv iz zavodov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, da nima poravnanih obveznosti.

V sredini novembra je od ministrstva za kulturo dobil obvestilo, da je ministrstvo v ugotovitvenem postopku - kljub, kot poudarja, prej večkrat odobreni vlogi - odločilo, da se njegovi vlogi ne odobri, češ da ne izpolnjuje pogojev. Ob tem so mu poslali le kratek izsek iz obrazložitve, brez prejetih točk, in očitkom, da ne izkazuje individualnih dosežkov. Ob tem je poudaril, da kot bobnar večinoma igra v skupinah. Poudaril je še, da je bil nevede več mesecev brez zdravstvenega zavarovanja, kar bi lahko v času epidemije imelo hude posledice.

Članica strokovne komisije na ministrstvu za kulturo Kaja Kraner, sicer pa tudi sama samozaposlena, je izrazila začudenje nad kratko obrazložitvijo, ki jo je Kugler prejel. Kot je poudarila, sama običajno spiše vsaj poldrugo stran dolgo obrazložitev, ki vsebuje tudi tabelo s kategorijami ocenjevanja in številom zbranih točk.

Predstavila je delo strokovne komisije za samozaposlene, v kateri je od začetka leta 2019. To se po njenih besedah letos ni bistveno spremenilo z izjemo tega, da letos več dela poteka prek spleta. Kritična je do novega pravilnika o komisijah, ki naj bi bile bolj učinkovite. Sama meni, da morajo ostati predvsem avtonomne, strokovne in demokratične, za kar se boji, da novi pravilnik ne določa.

Pojasnila je tudi avgustovske intervencije ministrstva, za katere meni, da sicer niso praksa. Člani komisije so dobili navodila, da morajo še enkrat obravnavati mnenja, ki so jih že podali. Dobili so tudi kakšen stavek od zaposlenih strokovnjakov na ministrstvu. Pri tem je šlo večinoma za mnenja, ki so imela mejno število točk. Obenem so dobili tudi nalogo, da napišejo več referenc in drugih faktografskih podatkov o prosilcu.

Predsednica Asociacije Inga Remeta je povedala, da so prve informacije o neodobrenih vlogah s strani samozaposlenih v kulturi začeli dobivati poleti. Večkrat se je izkazalo, da se s podelitvijo pravice do plačila prispevkov za posameznega prosilca ni strinjal minister. Ob tem je Inga Remeta opozorila na kršenje več zakonov, med njimi zakona o upravnem postopku in uredbe o samozaposlenih v kulturi, po katerih bi morali samozaposleni obe odločbi - za vpis v razvid in o plačilu prispevkov - dobiti skupaj.

Posameznikom, ki so se znašli v postopku, je bila, kot je še opozorila Inga Remeta, povzročena tudi ekonomska škoda, saj si bodo morali, kljub temu, da so bili sprva obveščeni drugače, odslej sami plačati prispevke tudi za več mesecev nazaj. Obenem so se - ne po lastni krivdi - znašli kot kršitelji pred državo. Asociacija je zato že poleti na varuha človekovih pravic naslovila pobudo za preučitev situacije.

Asociacija