STA, 28. 4. 2020

Apel regionalnim vladam za podporo neodvisni umetnosti in kulturi

Regionalna platforma za kulturo Kooperativa je pozvala vlade držav jugovzhodne Evrope, vključno s Slovenijo, naj sprejmejo nujne, ustrezne in zadostne ukrepe za podporo neodvisnemu kulturnemu sektorju, ki ga je močno prizadela pandemija novega koronavirusa. Opozorili so, na nevarnost izbrisa celotnega neodvisnega kulturnega sektorja.

Foto: Pixabay

Kooperativa je poleg vlad pozvala tudi občine in lokalne skupnosti v regiji, Evropsko komisijo, razvojne agencije in sklade, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje posledic krize pandemije, ki po oceni pobudnikov regionalnega apela že vpliva na obstoj organizacij civilne družbe na področju kulture in na kulturne delavce. Oblastem so predlagali, naj se pri tem oprimejo obstoječih in novih mehanizmov podpor.

"Neodvisne kulturne organizacije so v zadnjih desetletjih letih imele odločujočo vlogo pri vzpostavljanju pluralističnih družb, saj vzpostavljajo nove, inovativne, družbeno ozaveščene in kritično odmevne prakse, zagotavljajo različne modele učenja in produkcije znanja, spodbujajo mednarodno sodelovanje, promovirajo svobodo govora, se borijo za človekove pravice, iščejo nove oblike vključevanja in angažmaja državljanov in občinstev," so zapisali.

Zaskrbljeni so zaradi stanja, ki se je pokazalo po prvem mesecu zaustavitve javnega življenja. "V času izrednih razmer se civilnemu, neodvisnemu kulturnem sektorju, samostojnim umetnikom, samozaposlenim v kulturi in kulturnim delavcem brez statusa ni zagotovilo minimalne socialne varnosti. Posamezniki so na robu preživetja, obstoj organizacij je ogrožen," menijo.

Kot so dodali, se tudi organizacije z večletnim obdobjem delovanja soočajo s plačilno nesposobnostjo, z odpuščanjem zaposlenih in s tveganjem zaustavitve delovanja, "kar lahko v mnogih primerih povzroči nepovraten izbris s področja javnega kulturnega in ustvarjalnega življenja".

Opozorili so, da so nekatere vlade in lokalne uprave v regiji izkoristile razmere po izbruhu pandemije za ukinitev letnih razpisov za finančno podporo, za razveljavitev tekočih razpisov in za prekinitev dela strokovnih komisij. V nekaterih državah so predlagani skromni in zato nezadostni ukrepi, kar glede na obseg in trajanje krize ne bo zadoščalo za preživetje številnih pomembnih kulturnih akterjev.

Menijo, da ima po epidemioloških ukrepih kultura ključno vlogo pri ponovni vzpostavitvi družbe, ki s povezovanjem in sodelovanjem gradi boljšo prihodnost. Vendar morajo tudi oblasti zavzeti aktivno vlogo, da bi se ohranila več kot tridesetletna zapuščina neodvisnega kulturnega sektorja in zagotovila njegova prihodnost, so sklenili.

Apel je poslal upravni odbor Kooperative, v katerem je tudi Dušan Dovč iz Slovenije. Kooperativa je mreža organizacij, ki delujejo na področju neodvisne kulture in sodobne umetnosti v jugovzhodni Evropi od leta 2012. Registrirana je kot neprofitno združenje pravnih oseb iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova, Severne Makedonije, Slovenije in Srbije.

Kooperativa, Koronavirus