Škuc, 2. 9. 2009

ŠKUC gledališče poziva

avtorje dramskih besedil, da pošljejo sva dela, ki bi bila primerna za uprizoritev. Svoja dokončana besedila lahko pošljete v e-obliki na naslov: info@skuc.si do 15. septembra 2009.
:
:

Upoštevati je potrebno, da je ŠKUC gledališče konceptualno usmerjeno v tako imenovane komorne predstave (manjše zasedbe, monodrame). Nabor besedil sloni na uprizarjanju slovenskih praizvedb, na krstnih uprizoritvah ter na besedilih, ki tematizirajo vprašanja »marginaliziranih« družbenih skupin.

Letna produkcija obsega do tri predstave v lastni produkciji ali koprodukciji z drugimi skupinami in gledališkimi hišami.

Svoja dokončana besedila lahko pošljete v e-obliki na naslov: info@skuc.si do 15. septembra 2009.

ŠKUC gledališče bo vsa prispela in ponujena besedila skrbno prebral z mislijo na skorajšnjo uprizoritev. Avtorjem ocen in mnenj o poslanih in neizbranih delih ne bomo sporočali (razen sporočilo o izboru).Izbrane avtorje bomo povabili na informativne sestanke. Izbrane projekte bomo uvrstili v program do leta 2013. Poziv je odprte narave in ni tekmovalen. ŠKUC gledališče si pridržuje pravico da zavrne vsak predlog. Pritožba na odločitev ni mogoča.

Iščemo tudi besedila (izvirna in priredbe) za otroke in mladostnike.
 
Z izbranimi avtorji bo sklenjen dogovor za njihova besedila. ŠKUC gledališče pa bo izbrane naslove prijavilo na programski razpis MzK in MOL. Avtorji v ŠKUC gledališču prejmejo honorar za odkup besedila po dogovoru in tantieme.