Samo Oleami

Foto: Jelena Oleami

Samo Oleami (prej Gosarič), 1979, je pisec, dramaturg in ustvarjalec na področju uprizoritvenih umetnosti, od leta 2019 je sodelavec Radia Študent, občasno je pisal tudi za revije Mentor, Maska in Dialogi ter za spletni portal Neodvisni. Od leta 2021 vodi delavnico kritiškega pisanja "Ulična kritika". Skozi študij, umetniške projekte in objavljene študije se ukvarjal predvsem s slovensko neo-avantgardo (OHO, Gledališče Pupilije Ferkeverk.)

Avtorjevi prispevki

Iz takšne smo snovi kot tekstura

O trpljenju in lepoti