Umetniški festivali in stalno delujoče kulturne organizacije

Mednarodna delavnica - Evropski festivalski raziskovalni projekt (European Festivals Research Project - EFRP) in Festival Borštnikovo srečanje

Z željo po zagotavljanju presežnih umetniških izkušenj, ki jih obstoječe kulturne organizacije niso uspele vključiti v svoje redne, letne repertoarje in programe, so se v Evropi po drugi svetovni vojni pojavili umetniški festivali. Zaradi dveh delujočih dejavnikov, širjenja nasploh in vse bolj mednarodne usmerjenosti kulturnih organizacij, se je uveljavila kompenzacijska vloga umetniških festivalov.

Raziskovalna delavnica ponuja v ponoven premislek odnos festivalov in stalno delujočih kulturnih organizacij, ki funkcionirajo kot konkurenti in partnerji hkrati. V nekaterih primerih so kulturne organizacije vzpostavile festivale kot poseben program na koncu, na začetku ali tekom sezone, da bi v javnosti ustvarili občutek "nevsakdanjega" delovanja. S povečanjem mednarodne koprodukcije postaja razmerje delovanja med festivali in kulturnimi organizacijami, torej dvema različnima vrstama upravljanja, vse bolj kompleksno kakor tudi medsebojno soodvisno. Izvirne festivalske produkcije nadaljujejo svoje življenje tudi po zaključku festivala kot del programov različnih kulturnih organizacij in mnogi programski vodje kulturnih organizacij opravljajo tudi vlogo programskih direktorjev ali umetniških vodij festivalov. Poleg tega je nezanemarljivo dejstvo, da so festivali pogosto odvisni od stalno delujočih umetniških organizacij v smislu tehnične infrastrukture, človeških virov in trženja storitev. Takšna simbioza sproža mnoge dileme javnih organov, potencialnih sponzorjev in donatorjev – kateri od teh dveh vrst kulturnega delovanja, če sploh kateri, bi morali dati prednost in ponuditi podporo? Postavlja vprašanje ali bi bilo mogoče doseči ravnotežje naložb, podpore in subvencij, ki bo zagotovili kontinuiteto kulturne ponudbe in razvoj posebnih, zanimivih dogodkov.

Evropski festivalski raziskovalni projekt (EFRP) je mednarodni, interdisciplinarni konzorcij, ki je osredotočen na dinamiko umetniških festivalov v sodobnem življenju. Eden od njegovih glavnih ciljev je razumeti vzroke trenutnega širjenja festivalov, njegovih virih in diagnostičnih možnosti. EFRP se osredotoča na tiste festivale, ki jih vodi izrazita umetniška vizija z mednarodnim programom in uživajo podporo javnih organov.

(Christopher Maughan)


***
Program
Petek, 21. oktober (Univerza v Mariboru, Dvorana Antona Trstenjaka)
14.30 Registracija in kava
15.00 Seminar se začne s pozdravnimi besedami Alje Predan, dr. Anne-Marie Autissier in Janosa Szabo
15.15 Raluca Pop v soavtorstvu z Ioano Tamaş: Odgovornost in sodelovanje: Romunski festivali o javnem subvencioniranju (študiji primerov Festivala Romunskega narodnega gledališča in Festivala "George Enescu”)
15.45 Juraj Hubinák: Misija: Nova drama, orodje: festival
16.15 Szabó János Zoltán: Sinergije med festivali, muzeji in gledališči
16.45 Razprava o predstavitvah
 
Sobota, 22. oktober (Univerza v Mariboru, Dvorana Antona Trstenjaka)
09.00 Jutranja kava
10.00 dr. Franco Bianchini in dr. Anne-Marie Autissier: dr. Dragan Klaić - Poklon njegovemu življenju in delu
10.30 Jelena Arnautović: Kako bi lahko glasbeni festival Mokranjčevi dani in kulturni center Negotin vplivala na razvoj kulturne decentralizacije in kulturnega turizma v Srbiji?
11.00 Smiljka Isaković: Kaj vpliva na beograjske glasbene festivale?
11.30 Odmor za kavo 
11.45 Jelena Janković: Jugokoncert in "njegovi” festivali
12.15 Tomaž Toporišič: Ali je prihodnost že tu? Mladinsko gledališče na razpotju med festivali in gledališči
12.45 Razprava o predstavitvah
13.00 Kosilo 
14.30 Christopher Maughan: Leicester: rušenje silosov
15.00 Jennie Jordan: Vloga Mednarodnega festivala v Buxtonu pri regeneraciji in prostorskem trženju mesta Buxton v okraju Derbyshire
15.30 Anne-Marie Autissier: Kako razmejiti organizacijo dogodkov in dolgoročno kulturno dejavnost: primera Reimsa in Bordeauxa v Franciji
16.00 Razprava o predstavitvah
16.15 Odmor za kavo
16.30 Plenarna razprava
16.50 Predlogi glede prihodnjih aktivnosti EFRP
17.15 Zaključek seminarja

Predavanja bodo potekala ob spremljavi simultanega tolmačenja (iz slovenščine v angleščino in iz angleščine v slovenščino).