Slavnostna otvoritev Gibanice 2019

:
:

Foto: Nada Žgank

TRAJANJE – MINEVANJE in video skica DSPS25
Otvoritveni dogodek Gibanice 2019

Slavnostna otvoritev festivala in podelitev nagrade Ksenije Hribar za živlenjsko delo Sinji Ožbolt.

Umetniško vodenje otvoritve: Andreja Rauch Podrzavnik

Soustvarjalci in izvajalci – prostor, gib, zvok, fotografija, video: 
Josip Maršić (zvok), Henry Montes (gib), Anja Bornšek (gib), Andreja Rauch Podrzavnik (gib, prostor in video), Nada Žgank (fotografija)

Produkcija: Federacija v sodelovanju z MG+MSUM

Trajanje – Minevanje je galerijska uprizoritev, sestavljena kot sklop petih kompozicijskih predlog, ki delujejo kot gibajoča se zvočna slika. Obiskovalec posamičnega dogodka je voden skozi prostor in vstopa v modulacije, ki jih gleda in posluša, s tem pa hkrati sooblikuje. Dogajanje je osredotočeno na gib, ki traja in hkrati mineva, in na razmerja med paralelnimi prostori: zvočnim prostorom, prostorom kadra ter imaginarnim prostorom.

Ob otvoritvi Gibanice bosta izvedeni dve od petih kompozicij galerijske uprizoritve Trajanje – Minevanje, sledilo bo druženje in projekcija video skice ter montaže gibalnih impresij ustvarjalk in ustvarjalcev na področju sodobnega plesa ob 25-letnici Društva za sodobni ples Slovenije.