Simpozij malih umetnosti

:
:

Foto: Arhiv Emanat

V okviru Platforme »malih umetnosti« bo med 9. in 11. septembrom 2021 v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom - SLOGI organiziran strokovni simpozij, s katerim si bodo prizadevali osvetliti nastajajočo in aktualno, vendar razpršeno in slabo vidno izveninstitucionalno produkcijo hibridnih odrskih praks ter predstavili delujoče skupine in posameznike, ki razvijajo te žanre pri nas.

Izraz »Kleinkunst« oz. slovensko »mala umetnost« predstavlja tip gledališča, kamor spadajo kabaret, stand-up komedija, improvizacijsko gledališče, burleska in temu podobni obrobni urbani žanri in je po svetu uveljavljena in prepoznana oblika odrskih umetnosti. Za razliko od zahodnih metropol, kjer so prepoznali vrednost žanrov »malih umetnosti« znotraj kulturne politike, turizma in gospodarstva že pred desetletji, se jim pri nas še vedno ne pripisuje (dovolj) umetniške vrednosti.

Delno bi to lahko pripisali pomanjkanju tradicije (v socializmu tovrstni žanri, označeni za neprimerno in »buržoazno« umetnost, niso cveteli), po drugi strani pa zaradi naraščanja nekritičnih in lahkotnejših odrskih žanrov, ki v zadnjem času preplavljajo odre, »male umetnosti« pri nas pogosto povezujemo s komercialno produkcijo. Glavni cilj platforme »Malih umetnosti« je »potegniti tovrstne žanre iz margine« in izkoristiti njihov družbeno relevantni potencial.

V tridnevnem programu se bodo odvili pogovori, predavanja, delavnice in predstave, ki jih bodo tvorili predstavniki področja iz Slovenije in tujine. V središču simpozija bo kontekstualizacija takšnih umetniških praks v jugovzhodni Evropi, preučevanje mehanizmov za afirmacijo in profesionalizacijo določenih umetniških praks, analiza potencialnih družbenih vprašanj, ki jih te prakse odpirajo (položaj žensk in LGBTQ + skupnosti v sodobne uprizoritvene umetnosti, položaj umetnikov, ki delajo na gledališki sceni, ki vodi do prekarnega dela), in potencialnost teh praks za grajenje novih skupnosti.

Med domačimi akademiki se bodo v okviru simpozija predstavile Zala Dobovšek, Maja Šorli in Katja Čičigoj, iz tujine pa bodo gostili Hansa van Maanena (Nizozemska) s predavanjem na temo Estetika malih umetnosti ter Ireno Ristić (Srbija) s predavanjem Kolektivi malih umetnosti v funkciji grajenja skupnosti. Poleg teoretikov se bodo na simpoziju pridružili tudi domači in tuji producenti, med njimi Sabina Potočki in Teja Reba iz Slovenije, med producenti iz tujine pa Fabrice Laffon, Divan du Monde in Madame Arthur (Francija) ter Helena Bunker, Stockholm Fringe Festival (Švedska).

Projekt je izveden s podporo programa Teatroskop, ki ga podpirajo Francosko ministrstvo za evropske in zunanje zadeve, Francosko ministrstvo za kulturo in Institut français Paris.