Scenske umetnosti, migracije, politika: Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav

Mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Raziskovalnega programa Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje

Prevzemanje elementov drugih kultur je bilo skozi zgodovino prisotno v vseh prostorih in družbenopolitičnih formacijah. Prepletanje različnih kultur v slovenskem prostoru pa se zastavlja kot eminentno raziskovalno vprašanje, saj se Slovenija nahaja na stičišču slovanske, germanske in romanske kulture. Slovenski prostor je bil vseskozi izpostavljen dinamičnim tenzijam, ki so po eni strani pozivale k opredeljevanju avtentično slovenskega, po drugi strani pa so bile njegove specifike sproti razveljavljane. Dinamika razmerij med etnocentrično naravnanostjo in nujnostjo transnacionalnih povezav je vplivala tudi na razvoj slovenskega gledališča.

Že prva pričevanja o slovenskem gledališču izkazujejo njegovo hibridno kulturno poreklo. Škofjeloški pasijon kapucina Lovrenca Marušiča – to je najstarejše v celoti ohranjeno besedilo, ki je bilo na Slovenskem namenjeno uprizarjanju in obenem najstarejša režijska knjiga v Evropi (1721) – je trijezično: napisano je bilo v slovenščini, nemščini in latinščini. K profesionalizaciji slovenskega gledališča so v začetku 20. stoletja odločilno prispevali režiserji in igralci iz sosednjih slovanskih kultur (zlasti češke in hrvaške) ter iz germanskega prostora. Njegova evropeizacija je bila spodbujena prav z medkulturnimi stiki s sosednjimi deželami. Ti so tvorno sooblikovali področje uprizoritvenih umetnosti, kot so ga krojile migracijske politike v različnih družbenopolitičnih sistemih. Politike medkulturnih izmenjav je v 20. stoletju zaznamovala integriranost Slovencev v Avstro-Ogrsko monarhijo ter multikulturno skupnost jugoslovanskih narodov in narodnosti (od 1918 v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, od 1929 Kraljevino Jugoslavijo, v obdobju 1945–1963 v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo, ki je bila v letih 1963–1991 imenovana Socialistična federativna republika Jugoslavija).

Predmet konference so politika, estetika in etika medkulturnih izmenjav v slovenski gledališki ustvarjalnosti 20. in 21. stoletja. Zanimajo nas sodelovanja med slovenskimi umetniki in njihovimi kolegi v tujini: kako so prispevala k razvoju uprizoritvenih praks, krojila strategije njihove produkcije, promocije in percepcije, kako so vplivala na oblikovanje kulturnih trendov, kakšen je njihov pomen v širši regiji (srednje in jugovzhodne Evrope) in kako se umeščajo v kontekst evropskega gledališča.

O tem bodo razpravljali raziskovalci iz Slovenije in tujine. Uvodni predavanji bosta podala zgodovinar in raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino Aleš Gabrič ter teatrologinja, zaslužna profesorica Univerze v Warwicku in nekdanja predsednica International Federation for Theatre Research Janelle Reinelt.

Vodja konference: Barbara Orel (Univerza v Ljubljani, AGRFT)

Programski odbor:
Blaž Lukan (Univerza v Ljubljani, AGRFT),
Aldo Milohnić (Univerza v Ljubljani, AGRFT),
Alja Predan (Festival Borštnikovo srečanje),
Milija Gluhovic (Univerza v Warwicku).


Urnik

Sreda, 21. oktober 2015

9.30–9.45 Pozdravni nagovori

  • Tomaž Gubenšek, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
  • Alja Predan, umetniška direktorica Festivala Borštnikovo srečanje
  • Barbara Orel, vodja raziskovalnega programa AGRFT UL


9.45–11.30 Keynote lectures


11.30–11.45 Odmor za kavo

11.45–14.00 
Slovensko gledališče na križišču kultur v prvi polovici 20. stoletja
Programski sklop moderira: Barbara Orel


14.00–15.30 Odmor za kosilo

15.30–17.45 
Politika, estetika in etika medkulturnih izmenjav
Programski sklop moderira: Gašper Troha


Četrtek, 22. oktober 2015

10.00–12.15 
Reprezentacije slovenskega gledališča v jugovzhodni Evropi
Programski sklop moderira: Milena Dragičević Šešić


12.15–14.00 Odmor za kosilo

14.00–16.15
Migracije in transkulturne identifikacije
Programski sklop moderira: Aldo Milohnić


16.15–16.30 Odmor za kavo

16.30–17.30
Medkulturno uprizarjanje v sodobnem slovenskem gledališču
Predstavitve študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Programski sklop moderira: Barbara Orel