Predstavitev spletne platforme ZLATA PALIČICA

:
:

Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Namen platforme je na enem mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, pedagoga in razvojnega psihologa. Platforma bo zagotovila sistematično in kontinuirano spoznavanje profesionalnih gledaliških ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo.

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nosilec nacionalnega projekta kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče je Slovenski gledališki inštitut (SLOGI), javni zavod, katerega ustanoviteljica je država. SLOGI se ukvarja z raziskovanjem, preučevanjem, interpretiranjem, promoviranjem, ohranjanjem, dokumentiranjem in predstavljanjem slovenske gledališke kulture, gledališke dediščine in gledališke umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. SLOGI je tudi osrednji slovenski gledališki muzej, pripravlja razstave in prireditve, izdaja publikacije, izvaja pedagoške programe ter je nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju.

Projekt Gleda(l)išče poteka po vsej Sloveniji v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in visokošolskimi zavodi ter z vladnimi in nevladnimi producenti in ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.