Predstavitev Slovenskega gledališkega letopisa 2017/2018

Predstavitev novega zvezka redne serijske "teatrografije" Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI).

Pričujoča publikacija je 31. nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč 1867‒1967, ki je prvič izšel ob stoletnici ustanovitve Dramatičnega društva (1967), in je šestindvajseto nadaljevanje Slovenskega gledališkega letopisa, ki pod tem imenom redno izhaja od leta 1994. 

Novost pričujočega letnika, prvega po četrtstoletju izdajanja, je vsebinska obogatitev z butično gledališko zvrstjo, z radijsko igro na Radiu Slovenija v obravnavani sezoni. 

V pomenku in dialogu jo bodo predstavili kritiški spremljevalci posameznih gledaliških zvrsti in pisci spremnih interpretacij: Zala Dobovšek (dramsko in postdramsko gledališče), Jure Dobovišek (operno gledališče), Nika Arhar (balet in ples), Tjaša Bertoncelj (lutkovno gledališče) in Klemen Markovčič (radijska igra). 

Predstavitev bo vodil dr. Štefan Vevar, urednik Slovenskega gledališkega letopisa.