Pogovor o gledališki fotografiji

:
:

Foto: Tone Stojko

Prvotni namen gledališke fotografije je dokumentiranje gledališke umetnosti. A kdaj fotografija ta smoter preseže in se osamosvoji, sama postane umetnina? Kaj nam gledališka fotografija pove o uprizoritvi in kaj o fotografu, o njegovem subjektivnem pogledu? In kaj se zgodi, ko se prepleteta dve vrsti umetnosti, ko ena upodobi drugo? Kako združiti tukajšnje in zdajšnje, enkratno in neponovljivo dogajanje predstave in večno ujetost trenutka v fotografiji?

V okviru FBS bosta na ogled dve razstavi gledaliških fotografij – Damjana Švarca v Umetnostni galeriji Maribor in Toneta Stojka v Medetaži SNG Maribor. Odprtje bo pospremil pogovor o gledališki fotografiji – z ustvarjalcema se bo pogovarjala muzejska svetovalka v Umetnostni galeriji Maribor Breda Kolar Sluga.

Organizacija: Slovenski gledališki inštitut SLOGI in Umetnostna galerija Maribor v sodelovanju s FBS