Pod kožo

:
:
Učna ura strpnosti.

Foto: Jan Bosch

Učna ura je zasnovana kot ustvarjalna obravnava tem in poteka (s kratkim odmorom) neposredno po ogledu predstave Koža v učilnici. Po dogovoru se lahko metodološko razvija na dva načina: kot oblika skupinskega dela s pogovorom ali kot gledališka delavnica ob izbranih temah. Izhaja iz pedagoških gradiv, ki jih je pripravila Juliane Nowak, gledališka pedagoginja v HLTM. Izhodiščne naloge se navezujejo na osrednje motive: koža (stalne besedne zveze, asociacije, simbolni pomeni), občutki (ugotavljanje lastnih občutkov, tipanje lastnih robov, opazovanje drugih), predsodki (trčiti s kom, soditi koga po videzu, ravnati na prvo žogo, priznati napake), cilji (nobena pot ni odveč), Jule in Jasmin (oznaka oseb, obravnava odnosa in ravnanja, projekcija prihodnosti), jaz (kaj potrebujem, kaj me osrečuje, kako zbudim spoštovanje) in prijatelji (oris in upodobitev).

Izvajalka: Juliane Nowak
Strokovna sodelavka: Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut

Povezani dogodki