Pisava in (ne)uprizarjanje Simone Semenič

Okrogla miza Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije na Tednu slovenske drame.

Gostje:

  • Primož Ekart (režiser in igralec),
  • Maja Šorli (dramaturginja in teatrologinja),
  • Tomaž Toporišič (teatrolog in dramaturg),
  • Igor Žunkovič (predavatelj na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, FF)


Moderatorka: Zala Dobovšek

Simona Semenič, večkratna nominiranka in nagrajenka Grumove nagrade, je trenutno najbolj plodovita dramska avtorica pri nas, njena besedila pa so stalnica tudi na tujih odrih. Pri besedi dramska moramo biti seveda pazljivi, saj se njen slog pisanja odločno izmika utečenim strukturnim normativom in vzpostavlja novo, prepoznavno avtorsko narativnost.

Vsebina in forma sta pri Simoni Semenič neločljiva pojma, s katerima istočasno posreduje lastno razumevanje sodobne dramatike in gledališča. Izzivi uprizarjanja, ki jih sproža njena dramatika, izkazujejo visok potencial za inovativnost gledaliških/performativnih prijemov, a obenem lahko zaradi svoje nekonvencionalnosti povzročajo takšne in drugačne zadrege pri umeščanju njenih besedil na repertoarje slovenskih gledališč. Razmislek se bo skozi primer Simone Semenič razširil tudi na širšo situacijo slovenskih dramskih piscev: kako se uveljaviti na domačih odrih in kako prodreti na tuje?