Okrogla miza: Robovi slovenske dramatike

Morda vprašanje, kaj je slovenska dramatika, sploh ni tako samoumevo. Posebno, če ga motrimo s problematičnih robov.

Enega takšnih robov predstavlja pojav priredb oziroma dramatizacij, na katerem slovenska dramatika z A.T.Linhartom pravzaprav korenini. Skupaj s povabljenimi ustvarjalci in ustvarjalkami, toretičarkami in teoretiki, predstavniki večih generacij, bomo motrili tanke meje med izvirno dramatiko in enostavnimi priredbami. Vprašanje je še posebej aktualno pri sodobnih praksah pisanja za oder, ki z ready-madei in deljenim so-avtorstvom rušijo prej jasne meje izvirnosti ter avtorstva. Festival TSD sodelovanje priredbam predstav, nastalih po slovenskih predlogah omogoča, medtem ko priredbe tujih avtorjev ne morejo (več) sodelovati. Kako pa je s priredbami nadnacionalnih, na primer starogrških ali bibličnih virov? Ob tem se odpira tudi neogibno vprašanje, kakšno vlogo ima nacionalna dramatika v globalnem svetu, ko lastne identitete ne moremo več utemeljevati (zgolj) na kulturnih dosežkih domačih umetnikov.

***
V sodelovanju z društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

Jasmina Založnik, SiGledal, 30. 3. 2012
Nevidnost drugačnih pisav
Jasmina Založnik, SiGledal, 10. 4. 2012
Robovi slovenske dramatike