Okrogla miza: Potenciali kritiškega pisanja o scenskih umetnostih

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) pripravlja III. redni forum DGKTS.
Kako misliti funkcijo in formo kritike na področju scenskih umetnosti, ki v obdobju spremenjenih estetskih, ekonomskih in družbenih pogojev išče nove izrazne možnosti ter zavzema drugačne pozicije pri vstopanju v razmerja umetniške produkcije? Kako lahko kritika vstopa v dialog z umetniškimi dogodki? Je kritika še zmožna sprožiti dialog z bralstvom? V kakšnih okvirih misliti kritiško obravnavo scenskih dogodkov danes?
Če se danes, morda bolj kot kdaj prej, prepoznava potreba po spraševanju zakaj in pod kakšnimi pogoji ustvarjamo in mislimo scenske dogodke, potem je smiselno isto vprašanje postaviti kritiškemu pisanju. V času hiperprodukcije in razširitve polja umetniških formatov na eni strani ter demokratizacije vednosti in hkrati krčenja prostora kritičnega razmisleka v javnem diskurzu na drugi se zdi smiselno prevprašati kredibilnost kritike v njeni tradicionalni razpetosti med razsodno in analitično funkcijo. Če umetnost premišljuje naše bivanje v sedanjem trenutku, ali ne bi tudi kritiškemu pisanju prisodili naloge premišljevanja scenskih dogodkov v umetniškem in družbenem kontekstu našega časa, ki hkrati predpostavlja premislek lastnega medija ter morebitnih alternativnih izraznih možnosti?
Pri pogovoru bodo sodelovali: Matej Bogataj, gledališki in literarni kritik, Petra Vidali, urednica kulturne redakcije časnika Večer in gledališka kritičarka ter Rok Vevar, delavec in publicist na področju scenskih umetnosti.
Jasmina Založnik, SiGledal, 20. 3. 2012
Potenciali kritiškega pisanja o scenskih umetnostih