Koreografski izseki II

Nagrajeni kratki plesni filmi

foto: Régis Golay

Filmu in plesu so skupni gibanje, podobe, kadriranje/koreografija kadrov, zasuk in zamrznitev, fokus in total. Mreža sodobnega plesa se je pridružila evropskemu projektu Choreographic Captures/Koreografski Izseki, mednarodnemu natečaju kratkih plesnih filmov. Projekt je leta 2008 s podporo German Federal Cultural Foundation iniciirala organizacija Joint Adventures.

Zmagovalci natečaja Choreographic Captures iz leta 2011:

  • Klaus Dilger (DE): “Rehorsals – getting horses used to dance«
  • Mariana Carranza (UY/DE): “constelaciones.1
  • Altin Kaftira (NL), Nizozemski narodni balet/NTR: “Personal Space
  • Maarten van der Glas (NL), Julien Mier (NL): “Moving Within Without
  • tanzApartment c/o huber&christen (CH/DE): “50 Shots