Koreografski izseki II

Nagrajeni kratki plesni filmi


foto: Régis Golay

Filmu in plesu so skupni gibanje, podobe, kadriranje/koreografija kadrov, zasuk in zamrznitev, fokus in total. Mreža sodobnega plesa se je pridružila evropskemu projektu Choreographic Captures/Koreografski Izseki, mednarodnemu natečaju kratkih plesnih filmov. Projekt je leta 2008 s podporo German Federal Cultural Foundation iniciirala organizacija Joint Adventures.

Zmagovalci natečaja Choreographic Captures iz leta 2011:


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/koreografski-izseki-ii