Koliko politike, koliko fašizma?

Mednarodni simpozij v organizaciji Festivala Borštnikovo srečanje in Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

"Na kakšni podlagi presojamo, kaj je zares nevarno in kaj je samo zoprno?" (Rastko Močnik)

Sociolog Rastko Močnik v knjižici "Koliko fašizma?” iz leta 1995 že na začetku izpostavi dejstvo, da se moramo sprijazniti, da bomo v prihodnje živeli s fašistoidnimi učinki, zato je mogoče razpravljati le o količini njihovega vpliva, medtem v družbi še vedno vlada molk. V Evropi se je pojav fašizacije v zadnjih letih izjemno razširil in nič ne kaže, da se bodo razmere v prihodnosti izboljšale. Tipični primer je denimo Madžarska, iz situacije katere je razvidno, da vpliv političnega v kulturi ne pozna meja in dobiva vse bolj grozljive razsežnosti. Stroka ostaja proti političnim ukrepom nemočna.

Ker politično kadrovanje v kulturi in umetnosti ni nič novega, je ključno vprašanje danes, koliko fašizma lahko prenesemo, koliko smo ga pripravljeni tolerirati. Ker se umetniška produkcija v Evropi večinoma financira iz državnih sredstev, je, ko pride do kriznih situacij, najpogosteje prva na udaru. S tem se stalno spreminja njena osnovna funkcija, poslanstvo, cilj in namen. Kaže, da bo treba del premisleka o kulturi in umetnosti v prihodnje usmeriti ravno v boj za obstanek, ki je hkrati boj za temeljne človekove pravice, ki (kot civilizacijski dosežek) danes padajo druga za drugo.

Namen mednarodnega simpozija "Koliko politike, koliko fašizma?" v soorganizaciji Festivala Borštnikovo srečanje in Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je na podlagi razmišljanj angažiranih domačih in tujih mislecev, gledaliških teoretikov, zgodovinarjev in publicistov različnih generacij osvetliti situacijo v Sloveniji in tujini ter s skupnim premislekom vzpostaviti premise za soočenje z njo.

(Andreja Kopač)

Na simpoziju bo zagotovljeno sinhrono prevajanje v slovenskem in angleškem jeziku.