Amfiteatrov simpozij na temo ljubiteljsko gledališče


Ljubiteljsko gledališče je v zgodovini večkrat odigralo vlogo prostora, kjer se dogajajo gledališke spremembe. Naj je šlo za zametke profesionalnega gledališča pri nas (Dramatično društvo), za alternativne gledališke skupine (npr. Living Theatre, pri nas Gledališče Pupilije Ferkeverk, EG Glej, Pekarna) ali pa za uveljavitev sodobnega plesa. Vzpon prekariata dandanes ponovno odpira vprašanja različnih možnosti profesionalnega in polprofesionalnega delovanja v kulturi. Kljub temu je ljubiteljsko gledališče redko predmet znanstvenega zanimanja. Pričujoči simpozij bo skušal zapolniti to vrzel. Osredotočal se bo na zgodovinsko vlogo ljubiteljskega gledališča na Slovenskem, na aktualno podobo nekaterih gledaliških pojavov (gledališče zatiranih, Škofjeloški pasijon, Čufarjevi dnevi, otroške skupine ...) ter na iskanje vzporednic z ljubiteljskim gledališčem v nekaterih drugih evropskih državah (Danska, Estonija, Malta, Madžarska, Nizozemska, Švica, Velika Britanija). Znanstveni simpozij dopolnjuje okrogla miza o stanju in priložnostih ljubiteljskega gledališča danes.

Simpozij bo potekal v slovenščini in angleščini.

Vodja simpozija: Maja Šorli

Mednarodni pripravljalni odbor: Maja Šorli, Gašper Troha, Nika Leskovšek, Anneli Saro, Joshua Edelman, Vicki Ann Cremona

Slovenski gledališki inštitut  v sodelovanju z Amfiteatrom, raziskovalno skupino Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, Javnim skladom republike Slovenije za kulturne dejavnosti in mednarodno raziskovalno skupino STEP (Projekt za raziskovanje evropskih gledaliških sistemov).

 

Program simpozija

Petek, 8. november 2019
9.00–9.20
Prihod in registracija

Uvodni nagovor

9.30-11.30
Tomaž Toporišič: Med zapeljevanjem in sumničavostjo eksperimentalnega, ljubiteljskega in profesionalnega

Barbara Orel: Ljubiteljsko gledališče in gledališka alternativa sedemdesetih

Ana Kocjančič: Valo Bratina: arhitekturno in scenografsko delo za ljudske in delavske odre (Hrastnik, Duplica, Trbovlje, Štore, Vrhnika, Ljubljana (Moste, Bežigrad) idr.)

Ana Vrtovec Beno: »To je tisto, kar je najbolj naše!«, Ohranjanje, predstavitev in uporaba kulturne dediščine skozi primere ljubiteljskega gledališča

Razprava: 11.00–11.30

Premor: 11.30–12.00

12.00–13.20
Quirijn L. van den Hoogen: Globoko v provinci: predlog za primerjalno raziskavo o vlogi kulture in umetnosti na obrobju evropskega prostora

Louise Ejgod Hansen: Participatorni obrat kot izziv vztrajanju pri strogem razmejevanju med poklicnim in ljubiteljskim gledališčem

Attila Szabó: Nacionalni festival dramskega gledališča v angleškem jeziku v madžarskem Veszprému: umetniški razvoj, družbene funkcije in grajenje lokalne skupnosti

Razprava: 13.00–13.20

Kosilo: 13.20–15.00

15.00–17.30
Aldo Milohnić: Delavski oder in amaterski učinek »proletarske igre«

Barbara Polajnar: Gledališče zatiranih kot oblika artivističnega gledališča v Sloveniji

Tomaž Krpič: »Pasijon je zdravilen!«, Elementi in protislovja gledališke skupnosti Škofjeloškega pasijona

Kaja Novosel: Čufarjevi dnevi – praznik kulture na Jesenicah

Manica Maver: Govorna in gledališka vzgoja v otroških in mladinskih dramskih skupinah

Razprava: 16.40–17.30


Sobota, 9. november 2019
9.30–11.10
Gašper Troha: Podoba in samopodoba ljubiteljskega gledališča v Sloveniji

Anneli Saro, Hedi-Liis Toome: Izzivi estonskega ljubiteljskega gledališča

Beate Schappach: Raziskava o ljubiteljskem gledališču v Švici

Vicki Ann Cremona, Marco Galea: Od kulturne politike do ljubiteljskega gledališča in nazaj

Hans van Maanen, Marline Lisette Wilders: O razmerju med kompleksnostjo in kompetencami gledalske izkušnje: primerjava ljubiteljskega in poklicnega gledališča ter njunih občinstev

Premor: 11.10–11.30

11.30–13.00
Okrogla miza: Ljubiteljsko gledališče in njegova vloga danes

Ljubiteljsko gledališče je imelo v zgodovini različne vloge. Od izobraževalne, verske, narodnobuditeljske do disidentske. Kakšna pa je vloga ljubiteljskega gledališča danes? Kakšno je njegovo mesto v slovenskem kulturnem prostoru?

Udeleženci: Barbara Orel, Marko Bratuš, Aleksandra Kmetič (KUD Trzin), Peter Militarev
Moderator: Matjaž Šmalc, JSKD