Križanka Nagrajenci Tedna slovenske drame

Teden slovenske drame je osrednji festival uprizoritev slovenskih dramskih besedil, ki ga vsako leto s podporo ministrstva za kulturo in mestne občine Kranj organizira Prešernovo gledališče Kranj.

Festival Teden slovenske drame spodbuja uprizarjanje nacionalne dramatike, njeno ustvarjanje in promocijo ter uprizarjanje v tujini. Pri tem sodeluje s slovenskimi in mednarodnimi gledališči ter gledališkimi inštituti. Pomemben prispevek k spodbujanju nastajanja slovenske dramatike predstavljajo vsakoletne Delavnice dramskega pisanja, ki jih vodijo ugledni slovenski in tuji dramatiki, bralne uprizoritve in predstavitve nominiranih dram in sodelovanje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in Filozofsko fakulteto.

    1971 - prvi Teden slovenske drame v Kranju (1955, 1963, 1964 sp potekali tedni slovenske dramatike v Celju)
    1973 - na festivalu prvič sodelujejo uprizoritve slovenske dramatike v tedanji Jugoslaviji
    1979 - prvič podeljena nagrada Slavka Gruma za najboljše izvirno dramsko besedilo in Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji.
    1999 - prvič podeljena velika nagrada za najboljšo uprizoritev
    1999 - v okviru TSD začnejo nastajati prvi prevodi nagrajenih besedil
    2003 - začetek bralnih uprizoritev nominiranih besedil za Grumovo nagrado
    2004 - nagrada za najboljšo uprizoritev dobi ime po preminulem dramatiku Rudiju Šeligi
    2004 - začetek vsakoletnih Delavnic dramskega pisanja, med udeleženci so tudi bodoči prejemniki Grumovih nagrad
    2006 - prvič podeljena nagrada občinstva
    2007 - Dnevi nominirancev ponujajo poglobljen pogled na nova besedila
    2009 - TSD se poveže s slovenskim centrom Mednarodnega gledališkega inštituta pri promociji slovenske dramatike v tujini
    2011 - TSD skupaj s sorodnimi festivali pripravi iniciativo za zvezo festivalov novo nastale dramatike
    2012 - prvič razpisana nagrada za mladega dramatika
    2014 - na festivalu se predstavijo tudi nagrajene drame iz sorodnih festivalov nacionalnih dramatike

 

Vir: Teden slovenske drame