Novo kazalište Zagreb

Premiere v sezoni 2022/2023

Ponovitve iz prejšnjih sezon

Heiner Müller

Macbeth po Shakespearu

Pascal Rambert

Zapiranje ljubezni

Mohamed El Khatib

Naj bo konec lep