Leja Jurišić

Premiere v sezoni 2021/2022

Leja Jurišić v sodelovanju s Petro Veber

Koncert

Pekinpah, Leja Jurišić, Cankarjev dom

Ponovitve iz prejšnjih sezon

Leja Jurišić in Miklavž Komelj

Ni mogoče čakati zaman