MGL, 19. 11. 2020

Zadnji festival dramske pisave Vzkrik

Festival dramske pisave Vzkrik se zaradi epidemioloških razmer iz Mestnega gledališča ljubljanskega seli na splet. Gre za četrti in obenem zadnji sklop festivala. Štiridnevni festival, ki bi moral biti že marca, bo potekal kot celovečerni dogodek v soboto, 21. novembra.

Poslanstvo Vzkrika je spodbujati razvoj dramatike in izobraževati dramske pisce, zagotavljati nove perspektive za dialog in kritiško misel o sodobni uprizoritveni pisavi ter v skupnost povezati mlade gledališke ustvarjalce, ki ob izmenjavi uprizoritvenih izkušenj ter ob analitičnih in kreativnih obravnavah besedil oblikujejo sveže uprizoritvene premisleke in eksperimente nove gledališke generacije. Ker področje dramatike še zmeraj ni urejeno in ker festival dramske pisave Vzkrik že štiri leta deluje brez lastne infrastrukture in finančne neodvisnosti, se bo zaradi trenutnih razmer v kulturi odvil še zadnjič – z zadnjimi izdihljaji entuziazma, angažiranosti in prostovoljnega dela, na katerih temelji že vsa leta.

Ravno uveljavljajoči se festival, ki s svojim poslanstvom pomembno prispeva h gledališki umetnosti, se poslavlja. Prav zato si želijo z zadnjim sklopom festivala izboriti poslednji prostor za sodobno slovensko dramatiko. Spletna izvedba festivala bo svojevrsten eksperiment morebitne virtualne živosti dramatike in možna vzpostavitev prostora za raziskovanje novih uprizoritvenih modelov v trenutnih okoliščinah.

Na delavnicah dramske pisave Vzkrik je leta 2019 nastalo osem celovečernih dramskih besedil, katerih avtorji so Varja Hrvatin, Brina Klampfer, Nika Korenjak, Gašpar Marinič, Tjaša Mislej, Jernej Potočan, Peter Rezman in Suzana Tratnik. Besedila so nastala pod mentorstvom večkrat nagrajene dramatičarke Simone Semenič ter dveh gostujočih mentorjev, to sta režiser Mare Bulc ter dramaturginja in pripovedovalka Ana Duša.

Na dogodku, ki ga bosta pod tehničnim vodstvom Vida Merlaka povezovala igralca Tamara Avguštin in Stane Tomazin, bo predstavljenih osem videointerpretacij neuprizorjenih bralnih uprizoritev, ki so jih režirali mladi gledališki režiserji. To so Živa Bizovičar, Žiga Hren, Brina Klampfer, Eva Kokalj, Mojca Madon, Luka Marcen, Nina Ramšak in Aljoša Živadinov Zupančič.

K sodelovanju so povabili tudi gledališke in literarne strokovnjake, ki bodo ob predstavitvah dramskih besedil razpravljali o razvoju in uprizarjanju slovenske dramatike. Problematizirali bodo možnosti zvočne in radijske izvedbe dramskih besedil, možnosti spletnega in tiskanega objavljanja dramatike, njene digitalne in virtualne prihodnosti ter možnosti in prostor za njeno uprizarjanje. V pogovoru bodo sodelovali: urednika spletnega medija ArsLitera Aljaž Krivec in Anja Radaljac, urednik revije Adept Jaka Smerkolj Simoneti, urednica igranega programa na ARS-u Vilma Štritof, dramaturg, teatrolog in profesor Blaž Lukan ter dramaturginja in urednica Knjižnice MGL Petra Pogorevc.

KUD Krik, Vzkrik

Povezani dogodki