Zavod Exodos, STA, 20. 6. 2014

Večer dveh duetov v Stari mestni elektrarni

Zavod Exodos Ljubljana in KUD Samosvoj se bosta tik pred zaključkom sezone predstavila z novim gledališko-plesnim dogodkom »Danes je jutrišnji včeraj« v režiji avtorjev Bare Kolenc, Teje Reba in Loupa Abramovicija.
:
:
Foto: Nada Žgank
Foto: Nada Žgank
Foto: Nada Žgank
Foto: Nada Žgank

Premierna uprizoritev je dogodek, sestavljen iz dveh predstav, METAMORFOZE 2°: Izgubljeni (k)raj in Ljubezen je odgovor, kaj je vprašanje?, ki se povezujeta v razmisleku časa, želje, ideala, ljubezni, izgube in smrti.

Avtorji Bara Kolenc, Teja Reba, Loup Abramovici, ki skupaj tvorijo umetniški kolektiv O-jej, so navdih za projekt dobili že v času njihovega prvega skupnega sodelovanja v raziskovalnem projektu Antiprojekt O-jej, v sklopu katerega so leta 2012 ustvarili umetniško platformo v obliki vrta na Poljanskem nasipu v Ljubljani.

Če so se v raziskavi in akcijah O-jej, poigravali z možnimi odnosi med kulturo, umetnostjo in naravo, brezčasnostjo umetnosti in časovnimi »deadline-i« kapitalizma, vrtom kot izgubljenim (k)rajem ter zidovi in mejami, preko katerih ta stanja prehajajo iz enega v drugega, so želeli v dogodku Danes je jutrišnji včeraj, ta razmišljanja nadgraditi z novimi spoznanji. Fokus dela se je tekom nastajanja, zaradi izjemnih dogodkov, ki so se zgodili v osebnem življenju avtorjev razdelil na dva projekta, ki se dopolnjujeta, zrcalita, prehajata en v drugega.

Projekt Metamorfoze 2: izgubljeni (k)raj, nadaljuje z razmišljanji o odnosih med kulturo/umetnostjo in naravo preko prispodobe idealnega (k)raja, ki je realno nezmožen, a obstaja v obliki želja, ki nas konstituirajo in h katerim stremimo. Drugi projekt Ljubezen je odgovor, kaj je vprašanje? pa razmišljanja o idealih prenese na medosebno raven - na odnos med moškim in žensko, ki je rezultat njunega skupnega in individualnega življenja ter njunih dojemanj ljubezni in smrti.

Dueta, iz katerih je nastala predstava Danes je jutrišnji včeraj, se po besedah Kolenčeve povezujeta na več ravneh. Prvo stičišče je, da so avtorji in nastopajoči v obeh predstavah isti, pa tudi ustvarjanje obeh predstav je potekalo vzporedno. Obe predstavi v ospredje postavljata tudi praznino, uprostorjenje brezizhodnosti trenutka in poskus odriva, odskoka na drugo stran.

"Odprtje trenutka praznine na eni in polnosti na drugi strani, tega, kar se zgodi na nekem robu, neko razprtje časa onkraj naših perspektiv spomina in pričakovanja. Gre za čisti moment 'zdaja', kjer v današnjem življenju pozabimo biti, je pa dejansko ključen moment življenja," je povedala Kolenčeva.

Ustvarjanje obeh predstav se je začelo leta 2012 s predstavo Izgubljeni (k)raj. Zaradi objektivnih okoliščin je bilo ustvarjanje dolgo, umetniki pa so vmes že začeli snovati tudi predstavo Ljubezen je odgovor, kaj je vprašanje. "Oba procesa sta bila povezana, organsko prepletena, zato je bilo nekako logično, da se predstavi tudi skupaj prikaže," je še dejala Kolenčeva.

Premierna uprizoritev obeh predstav se bo zgodila v soboto, 21. junija, ob 20. uri, v Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana (SMEEL), sledili pa bosta še dve ponovitvi 22. in 23. junija.

Povezani dogodki