Simpozij Obdobja, 21. 2. 2012

Vabilo na 31. simpozij Obdobja z naslovom Slovenska dramatika

Vabimo vas, da se udeležite simpozija Obdobja z naslovom Slovenska dramatika v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Simpozij bo letos potekal od 15. do 17. novembra 2012. Vse o simpoziju Obdobja 31, temah simpozija in prireditvi je na voljo na spletni strani www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 31), kjer je tudi elektronska prijavnica.