STA, 22. 4. 2023

V Ljubljani konec regijskih posvetov o kulturi za prihodnost

V Ljubljani so se v petek s posvetom v Cankarjevem domu končali regijski obiski ministrstva za kulturo s predstavitvami novega modela kulture za prihodnost. Skupno se je vseh posvetov udeležilo več kot 700 različnih predstavnikov. Podanih je bilo več kot 300 predlogov in pobud. Te je mogoče do 18. maja še prispevati preko spletnega obrazca.
:
:

Foto: Pixabay

Pobude in predloge je mogoče vse do 18. maja prispevati preko spletnega obrazca na strani ministrstva za kulturo. Sledili bodo analiza in preučitev zbranih podatkov, oblikovanje predlogov sprememb nacionalnega programa za kulturo ter prvič tudi spremljajočega akcijskega načrta, uradna javna razprava ter na koncu sprejem novega nacionalnega programa za kulturo ter akcijskega načrta. Slednje je načrtovano za konec letošnjega leta.

Skupno se je vseh regijskih posvetov udeležilo več kot 700 samozaposlenih in drugih delavk in delavcev v kulturi, predstavnikov javnih zavodov, nevladnih organizacij, predstavnikov občin, razvojnih agencij iz več kot polovice občin v Sloveniji. Udeleženke in udeleženci so prispevali več kot 300 predlogov in pobud, s katerimi lahko po njihovem mnenju oblikujemo rešitve za izzive kulturnega ekosistema, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so se najpogostejše pobude na regijskih posvetih nanašale na izboljšanje pogojev dela in delavske pravice, krepitev zmogljivosti in gradnjo podpornega okolja, decentralizacijo, digitalizacijo in debirokratizacijo postopkov, skrb za dediščino ter vlaganje v infrastrukturo, dostopnost kulture ter pomen kulturno-umetnostne vzgoje pri razvoju občinstva.

Ministrstvo za kulturo bo med majem in oktobrom analiziralo zbrane podatke, ki jih bodo preučile delovna in medresorska skupina ter ob pomoči fokusnih skupin za prečne politike preoblikovali v strateška dokumenta. Po oblikovanju predlogov sprememb nacionalnega programa za kulturo in novega akcijskega načrta bo sledila uradna javna razprava. Sprejem novega nacionalnega programa za kulturo, skupaj z akcijskim načrtom, je načrtovan konec leta 2023.

Ministrstvo za kulturo je med 15. marcem in 21. aprilom organiziralo 12 posvetov po regijskih središčih v Sloveniji. Obiski predstavnikov ministrstva so bili namenjeni predstavitvi dosedanjega dela in vključevanju javnosti v skupno oblikovanje sprememb Nacionalnega programa za kulturo s spremljajočim akcijskim načrtom.

MK