STA, 8. 10. 2021

V Asociaciji nasprotujejo znižanju proračuna za nevladni sektor v kulturi v 2022 in 2023

V Asociaciji so izrazili "ostro nasprotovanje znižanju proračuna za nevladni sektor v kulturi v letih 2022 in 2023". Na vlado, ministrstvo za kulturo in DZ so naslovili pismo, v katerem so opozorili, da rebalans državnega proračuna za 2022 razpolavlja sredstva za programe in projekte nevladnih organizacij in s tem nedopustno posega v ta sektor.
:
:

Foto: Pixabay

Po zapisu društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija je "povsem v neskladju z evropskimi usmeritvami", da se postavka Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere se sofinancira večina nevladnih organizacij, z višine 6.446.728 evrov v prvotno sprejetem proračunu s predlogom rebalansa za 2022 zmanjšuje na zgolj 3.633.399 evrov.

"Navedeno pomeni skoraj prepolovitev sredstev, in potem ko je bilo z objavo programskega razpisa za naslednje štiriletno obdobje slutiti finančno normalizacijo in stabilizacijo nevladnega sektorja v kulturi, izpostavljena napovedana sprememba pomeni padec na eno najnižjih ravni financiranja v zadnjih 20 let," so presodili.

Po njihovi presoji "gre za zadnjo artikulacijo in nadaljevanje nesprejemljivega odnosa aktualne vlade do nevladnega sektorja v kulturi, odnosa, ki je v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami in težnjami, ki gredo v smer krepitve nevladnega sektorja, in je v nasprotju z nacionalno strategijo razvoja nevladnega sektorja".

Pri Asociaciji nasprotujejo tudi 700.000 evrov vrednemu znižanju na postavki Založništvo in sorodno velikemu znižanju na postavki Ljubiteljska kultura, iz katere se med drugimi sofinancirajo tudi poklicne nevladne organizacije.

"Če smo zaradi epidemije v Sloveniji pridelali več milijardni primanjkljaj in se na večini resorjev zavoljo dodatnega zadolževanja sredstva ohranja visoka, potem je povsem neprimerno in neustrezno, da se sredstva znižuje na račun programov in projektov nevladne kulture," so opomnili v društvu.

Proti znižanju sredstev za nevladni sektor tako v Asociaciji protestirajo in odločevalce pozivajo, da v proceduri sprejemanja proračuna v DZ na navedenih postavkah zagotovijo financiranje v višini, kot je bilo za leto 2022 prvotno predvideno. Za prav tako problematičen pa so označili tudi proračun za leto 2023.

Seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 in predlog proračuna RS za leto 2023, je napovedana v ponedeljek.

Asociacija