Nomad Dance Acadamy Slovenija in Zavod Federacija, 7. 1. 2021

Simpozij Dialog - Refleksija v akciji. Refleksija na akcijo.

V prihodnjih dneh se bodo na spletu odvili dogodki v sklopu Simpozija Dialog, ki sta jih pripravili Zavod Federacija in Nomad Dance Academy Slovenija. Dialog, ki nastaja v okviru Fizičnih manifestacij avtorice Snježane Premuš, idejno nadaljuje format laboratorijev: “Refleksija v akciji. Refleksija na akcijo.” v širšo platformo izmenjav znanja in izkušenj.
:
:
Foto: Marcandrea
Foto: Marcandrea
Foto: Marcandrea
Foto: Marcandrea
Foto: Marcandrea
Foto: Marcandrea

Snježana Premuš, umetniška vodja Simpozija Dialog, ki je nastal v okviru Fizičnih manifestacij, misli somatsko prakso kot gradivo in sistem za revitalizacijo družbenega telesa. Dogodki omogočajo vstop v nova razmerja skozi raziskavo percepcije, da bi lahko doživljali, opazovali, kaj nas poganja v današnjem hiper-produktivnem svetu in o odprtih načelih sodelovanja, ki se širijo tudi na gledalce kot možne aktivne so-ustvarjalce dogodkov. 

Simpozij idejno nadaljuje format laboratorijev Refleksija v akciji. Refleksija na akcijo. v širšo platformo izmenjav znanja in izkušenj. Zgrajeni so na kritičnem odnosu do strukture dogodkov, kot so konference, seminarji, klasični simpoziji, ki so izvajani v sedečem položaju in s statičnim telesom in pogledom. Predstavljeni formati v okviru Simpozija Dialog raziskujejo vmesne prostore, kjer se ostre ločnice brišejo in se lahko vzpostavi drugačno okolje razprave.

Med 7. - 10. januarjem bodo predstavili Obratovalnice, kjer zvočno - svetlobne uglaševalne partiture omogočijo, da se udeleženci poglobijo v kontemplacijo ali gibanje skozi ponujene elemente: beseda, zvok, misel, tišina, pozornost.

Sledila bodo predavanja, ki razpirajo edinstven vpogled v različne aspekte dela Vsak zdaj je čas, prostor, ki ga je avtorica med leti 2017-19 zasnovala skupaj z ekipo sodelavcev: Dragana Alfirević, Dejan Srhoj, Tina Valentan, Anja Bornšek, Gregor Zorc (2019), Ivan Mijačević (2020), Špela Škulj in Boštjan Perovšek, Barbara Kapelj. 

Vidik skupnega v predstavi Vsak zdaj je čas, prostor, namreč ne ustvarjajo družbeni ali kulturni protokoli običajnega gledališkega dogodka, temveč pogoji in predlogi, v katerih se lahko telesnost gledalcev senzorialno ali kinestetično ponastavi (re-set). S tem se prenese pozornost na gledalčevo dejavnost, ki se udejanja skupaj s celotno umetniško ekipo. Predavanja na svojstven način nadaljujejo premišljevanje in poglede na temo skupnega, pogojev so-odločanja, ter načinov delovanja tako znotraj telesa kot v širše družbeno - politični konteksu.

Predavanja se začenjajo s Snježano Premuš in Anjo Bornšek. Ustvarjalki in raziskovalki somatike skozi ples izhajata iz skupne prakse (BMC) in preko svojega delo preizprašujeta, delita in razkrivata pomen telsnega v horizontalni prostorih soudeležbe. 

Jasmina Založnik in Pia Brezavšček naslovita “dialog” kot možnost, ki odpira v družbi sicer zapostavljene (re)senzibilizacije, egalitarnosti, ki zahteva in kliče po (so)odgovornosti, odpiranju drugemu, poslušanju, akciji in reakciji za vse udeležene, razpira potencialnosti naših sebstev.

Zaključili bodo z dialogom med Borom Pungerčičem in Dragano Alfirević kot pogovorom med dvema prijateljema, v obliki lateralne izmenjave vtisov, mnenj in informacij. Eden ima pozicijo publike v projektu Vsak zdaj je čas, prostor in druga pozicijo performerke v projektu.

Več informacij in ogled dogodkov na: www.federacija.si

Federacija