SLOGI, 4. 9. 2015

Septembra v Slovenskem gledališkem inštitutu

Ta mesec SLOGI pripravlja strokovni simpozij in ustvarjalno delavnico, vodstvo z gluhim vodičem v slovenskem znakovnem jeziku po stalni razstavi, gledališki sprehod po Ljubljani ter dogodke v sklopu Dnevov evropske kulturne dediščine 2015.

Vodstvo z gluhim vodičem v slovenskem znakovnem jeziku / Foto: Arhiv SLOGI

V torek, 15. septembra, vabljeni na strokovni simpozij z naslovom Gledališča, prisluhnite! Tudi gluhi želimo uživati kulturne dobrine. Glavni namen strokovnega posveta, ki ga organizirajo v okviru ESS projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) je analiza stanja dostopnosti uprizoritvene umetnosti osebam z okvaro sluha, tako z vidika »uživalcev« kot ustvarjalcev. Iskali bodo odgovore na vprašanja, kako dostopne so gledališke predstave gluhim in naglušnim obiskovalcem ter koliko posluha imajo kulturne ustanove in ustvarjalci za potrebe gluhih. Predstavljena bodo teoretska izhodišča, pravice in potrebe gluhih in naglušnih ter primeri dobrih praks. Poleg tega se bodo dotaknili tudi kulture gluhih in predstavili njihovo gledališko dejavnost nekoč in danes. Udeležba na simpoziju je brezplačna, rok za prijave je 11. september do 12. ure na naslov: sandra.jenko@slogi.si.

Ustvarjalna delavnica na 10. Otroškem bazarju bo potekala v nedeljo, 20. septembra, na Gospodarskem razstavišču. Na delavnici bodo obiskovalci odkrivali korenine gledališča, izvedeli, kje in kako so v grškem gledališču uprizarjali igre, in spoznali antične gledališke maske. Ustvarjali bodo pisane gledališke maske in ugotovili, kako se z masko spremeni igra na odru.

V sredo, 23. septembra, SLOGI organizira vodstvo z gluhim vodičem v slovenskem znakovnem jeziku po stalni razstavi Hoja za gledališčem – Od jezuitov do Cankarja. Obiskovalce bo po stalni razstavi popeljala Melanie Likar. Stalna razstava osvetljuje pot, ki jo je gledališče na Slovenskem prehodilo od druge polovice 17. do zgodnjega 20. stoletja. Predstavlja osebnosti in prostore  gledališča ter njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in njegovo vlogo pri oblikovanju nacionalne zavesti.

Na Gledališkem sprehodu po Ljubljani 24. septembra bodo obiskovalci pod vodstvom odkrivali, kje v stari Ljubljani se najdejo sledi gledališča. Sprehodili se bodo po poti nekdanje kapucinske procesije in si spotoma ogledali zgodovinska prizorišča, ki so zaznamovala gledališko življenje Ljubljane.

Tudi letos se SLOGI pridružuje tokrat že 25. Dnevom evropske kulturne dediščine, katerih rdeča nit bo »Praznovanja« in bodo potekali med 25. septembrom in 3. oktobrom. Tako bo v torek, 29. septembra, potekala veččutna delavnica Doživetje Škofjeloškega pasijona, v četrtek, 1. oktobra, ter v soboto, 3. oktobra, gledališka delavnica Srečanje z Borštnikom, v petek, 2. oktobra pa bo potekalo vodstvo po stalni razstavi.

SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16

SLOGI, Platforma Zlata paličica, 19. 3. 2018
Ustvarjalno poučevanje dramatike