STA, 16. 6. 2011

Ribič v poslanskem vprašanju opozoril na razmere v ljubljanski operni hiši

Državnozborski poslanec Slovenske ljudske stranke Janez Ribič je na ministrico za kulturo Majdo Širca naslovil poslansko vprašanje v zvezi z razmerami v javnem zavodu SNG Opera in balet Ljubljana. Ob tem opozarja, da so razmere vse prej kot idealne, a se pri obravnavanju ravnanj vodstva uporabljajo dvojna merila glede na primer SNG Drama Ljubljana.


Razmere v dveh osrednjih kulturnih ustanovah v Sloveniji, SNG Drama Ljubljana in SNG Opera in balet Ljubljana, so v zadnjem času vse prej kot idealne. Obe instituciji se soočata s kopico problemov, vendar se pri obravnavanju ravnanj njunih vodstev očitno uporabljajo dvojna merila, ugotavlja Ribič.

Po njegovem mnenju se je ravnatelju ljubljanske Drame Ivu Banu s strani ministrstva očitalo nekatere nepravilnosti, ki jih ni mogoče primerjati s koristmi, ki jih je prinesel v to institucijo. Po njegovih besedah je bil precej hitro "nagrajen" z odločbo o razrešitvi. Hkrati pa je ministrstvo za kulturo do ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše Mitje Bervarja nenavadno zadržano, pa čeprav je stanje v SNG Opera in balet Ljubljana neprimerno bolj zaskrbljujoče.

Po navedbah nekaterih medijev naj bi vodstvo javnega zavoda prirejalo bilance in naj bi namesto izgube prikazalo dobiček, prav tako pa naj bi v letu 2010 zaposlovalo nove ljudi, kljub temu, da je zaposlovanje v javnem sektorju izrazito omejeno, je spomnil Ribič. Po drugi strani pa po njegovih besedah delavci, ki so zaposleni preko avtorskih pogodb, tudi več mesecev po poteku pogodbenega roka ne dobijo izplačil.

To je za ustanovo nacionalnega pomena, kar SNG Opera in balet Ljubljana nedvomno je, sramotno, trdi poslanec. Navaja tudi uvrstitev ljubljanske operno-baletne hiše na črno listo www.neplacniki.info, na kateri so navedeni delodajalci, ki ne izplačujejo študentom, ki delajo v operi preko študentskega servisa.

Po Ribičevi oceni bi moralo ministrstvo, ki je po veljavni zakonodaji dolžno zagotavljati sredstva za plače zaposlenih v javnih zavodih, ki so ustanovljeni s strani države, v primerih neplačevanja honorarjev zaposlenim preko avtorskih pogodb ostro ukrepati.

Med drugim ga zanima, ali je ministrica seznanjena s tekočim poslovanjem javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana in Letnim poročilom SNG Opera in balet Ljubljana za leto 2010. Nadalje ga zanima, ali bo, v primeru ugotovljenih nepravilnosti, ukrepala proti ravnatelju SNG Opera in balet Ljubljana tako, kot je ukrepala v primeru ravnatelja SNG Drama Ljubljana.