ZDUS, 9. 12. 2014

Razpis za Priznanja ZDUS 2014

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je v teh dneh objavilo dva razpisa.

Razpis za igralska priznanja

Razpis za igralska priznanja pomeni zbiranje predlogov za Priznanja ZDUS za umetniške (igralske) dosežke za leto 2014 in za zbiranje predlogov za odličje »Marija Vera«, igralskega priznanja ZDUS za življenjsko delo. 

Priznanja ZDUS za igralske dosežke se podeljujejo za čas od 1. januarja do 31. decembra 2014. Vsak predlagatelj lahko komisiji za priznanja najkasneje do 15. januarja 2015 (velja poštni žig) s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v letu 2014. Vsi predlogi morajo vsebovati obrazložitev. Za letna igralska priznanja naj bo priložen posnetek predstave (lahko kopija) v kateri nastopa predlagan igralec/igralka.

Predloge pošljite le priporočeno na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj - igralska priznanja«.

Razpis za neigralska priznanja

1. Razpis za zbiranje predlogov za priznanje »VELIKI BRŠLJANOV VENEC« - priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za življenjsko delo.

2. Razpis za zbiranje predlogov za priznanje »BRŠLJANOV VENEC« – priznanje ZDUS za umetniške dosežke na področju režije, teoretične in praktične dramaturgije, scenografije, kostumografije, lektorstva, celotne likovne podobe lutkovne predstave, oblikovanja lutk, scenske glasbe za leto 2014.

Priznanje »veliki bršljanov venec« za življenjsko delo je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS. Priznanje ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let.

Priznanje »bršljanov venec« je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS in so bili doseženi od 1. januarja do 31. decembra 2014.

Prejemniki priznanja ZDUS so lahko samo člani ZDUS. Kandidate za priznanje predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani ZDUS.

Vsak predlagatelj lahko pošlje največ en predlog za umetniški dosežek/e v preteklem letu in en predlog za življenjsko delo z obrazložitvijo. Predloge pošljite do 15. januarja 2014 le s priporočeno pošto na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – bršljanov venec«

Povezava
:

 

ZDUS, Priznanja ZDUS