STA, 12. 9. 2014

Razpis za Nove karierne perspektive v sodobnem plesu

Ministrstvo za kulturo je na spletni strani objavilo javni razpis za Nove karierne perspektive v sodobnem plesu.


Razpis, ki so ga objavili na ministrstvu, je namenjen sofinanciranju projektov v letih 2014 in 2015 za večjo socialno vključenost težko zaposljivih mladostnikov, ki delujejo na področju kulture in imajo status brezposelnih oseb ali status samozaposlenega v kulturi ter na dan sklenitve zaposlitve ali avtorske pogodbe niso presegli starosti 35 let.

Med cilji razpisa je tudi povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe, usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji ter delujejo na področju sodobnega plesa.

Razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Delež sredstev Evropske unije je 85 odstotkov, skupna okvirna vrednost sredstev pa znaša 300.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 13. oktober.

Povezava: Razpis na spletni strani Ministrstva za kulturo RS

MK