PGK, 20. 6. 2013

Razpis za nagrado Slavka Gruma in nagrado za mladega dramatika

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 44. tedna slovenske drame objavlja razpisa:

NAGRADA SLAVKA GRUMA za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2013, in na 43. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za prijavo je 30. november 2013.

Žirija bo nagrado Slavka Gruma podelila enemu besedilu.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter en (1) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani gledališča www.pgk.si in na spletni strani Tedna slovenske drame www.tsd.si.

***
NAGRADA ZA MLADEGA DRAMATIKA

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do trideset let. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Rok za oddajo besedil je 30. november 2013.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov: Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter en (1) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

Razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani gledališča www.pgk.si in na spletni strani Tedna slovenske drame www.tsd.si.

Nagrada Slavka Gruma, TSD, Nagrada za mladega dramatika

SiGledal, 8. 8. 2013
Ste danes že prebrali dramo?