ZDUS, 12. 12. 2011

Razpis za igralska priznanja ZDUS in Bršljanov venec

V četrtek, 8. decembra 2011 je mag. Alenka Pirjevec, predsednica ZDUS objavila RAZPIS ZA IGRALSKO PRIZNANJE ZA LETO 2011 in RAZPIS ZA VELIKI IN MALI BRŠLJANOV VENEC. Rok za oddajo predlogov je 15. januar 2012.
:
:

RAZPIS
za zbiranje predlogov za Priznanja ZDUS za umetniške (igralske) dosežke za leto 2011 in za zbiranje predlogov za odličje »Marija Vera«, igralskega priznanja ZDUS za življenjsko delo.

Priznanja ZDUS za igralske dosežke lahko prejme le član/ca ZDUS in se podeljujejo ne glede na velikost vloge, vendar s posebnim poudarkom na oblikovanju vidnih igralski dosežkov. Odličje »Marija Vera«, igralsko priznanje za življenjsko delo lahko prejme član/članica ZDUS, ki je nastopal/a vsaj 25 (petindvajset) let. Predlogi za priznanje »Odličje Marija Vera« ostanejo v veljavi šest let in se priključijo vsakokratnim novim predlogom, kar pomeni, da jih komisija obravnava enakovredno skupaj z na novo prispelimi predlogi.

Priznanja ZDUS za igralske dosežke se podeljujejo za čas od 1. januarja do 31. decembra 2011. Vsak predlagatelj lahko komisiji za priznanja najkasneje do 15. januarja 2012 (velja poštni žig) s priporočeno pošto pošlje največ en predlog za življenjsko delo in največ po dva predloga za umetniške dosežke v letu 2011 z obrazložitvijo. Predloge pošljite le priporočeno na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj - za igralska priznanja«. Kandidate za priznanja ZDUS in odličje »Marija Vera« predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani/članice ZDUS.

Po navedenem roku poslani predlogi se ne bodo upoštevali. Komisija bo izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

***
RAZPIS

1. za zbiranje predlogov za priznanje »BRŠLJANOV VENEC« - priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju ZDUS) ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, CELOTNE LIKOVNE PODOBE LUTKOVNE PREDSTAVE, OBLIKOVANJA LUTK, SCENSKE GLASBE ZA ŽIVLJENJSKO DELO.

2. za zbiranje predlogov za priznanje »MALI BRŠLJANOV VENEC« – priznanje ZDUS ZA UMETNIŠKE DOSEŽKE NA PODROČJU REŽIJE, TEORETIČNE IN PRAKTIČNE DRAMATURGIJE, SCENOGRAFIJE, KOSTUMOGRAFIJE, LEKTORSTVA, CELOTNE LIKOVNE PODOBE LUTKOVNE PREDSTAVE, OBLIKOVANJA LUTK, SCENSKE GLASBE ZA LETO 2011.

Priznanje Bršljanov venec za življenjsko delo je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS. Priznanje »Mali bršljanov venec« je stalno in se podeljujejo vsako leto za enega od neigralskih gledaliških poklicev, ki jih opravljajo članice in člani ZDUS in so bili doseženi od 1. januarja do 31. decembra 2011. Prejemniki Priznanja ZDUS so lahko samo člani ZDUS. Priznanje ZDUS za življenjsko delo lahko prejme član/članica, ki na področju gledališke umetnosti deluje več kot 25 let.

Vsak predlagatelj lahko pošlje največ en predlog za umetniški dosežek v preteklem letu in en predlog za življenjsko delo z obrazložitvijo. Kandidate za Priznanje predlagajo enote ZDUS ali posamezni člani ZDUS. Predloge pošljite do 15. januarja 2012 le s priporočeno pošto na naslov: Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti jasno viden napis »Ne odpiraj – za priznanje: BV (bršljanov venec) ali MBV (mali bršljanov venec)«. Po navedenem roku poslani predlogi za priznanja »Bršljanov venec« se ne bodo upoštevali.

Komisija bo izločila tudi vse predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve.

Več informacij

ZDUS, Bršljanov venec, Priznanja ZDUS