PGK, 12. 6. 2012

Razpis za Grumovo nagrado

Prešernovo gledališče objavlja razpise za Grumovo nagrado, nagrado za mladega dramatika in Grün - Filipičevo priznanje.
:
:

Prešernovo gledališče objavlja v okviru Tedna slovenske drame vsakoletna natečaja za Grumovo nagrado in nagrado za mladega dramatika, prav tako pa letos zbira prijave tudi za Grün – Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji, ki se podeljuje vsako drugo leto. Razpisi so objavljeni na spletni strani Prešernovega gledališča www.pgk.si in Tedna slovenske drame www.tsd.si. Nagrade bodo podeljene na 43. tednu slovenske drame.

***
Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 43. tedna slovenske drame objavlja razpis za

NAGRADO SLAVKA GRUMA
za najboljše slovensko dramsko besedilo.

Za nagrado Slavka Gruma tekmujejo slovenska dramska besedila, predložena strokovni žiriji v letu 2012, in na 42. tednu slovenske drame nominirana besedila.

Rok za prijavo je 30. november 2012.

Žirija bo nagrado Slavka Gruma podelila enemu besedilu.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
-     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno ter telefonsko številko.
-     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
-     Avtorji lahko popravljeno ali spremenjeno različico dramskega besedila, ki je že konkuriralo za nagrado Slavka Gruma, prijavijo na razpis samo še enkrat.
-     Rok za prijavo dramskih besedil za nagrado Slavka Gruma je 30. november 2012.
-     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

***
Prešernovo gledališče Kranj kot organizator 43. tedna slovenske drame objavlja razpis za

NAGRADO ZA MLADEGA DRAMATIKA.

Za nagrado za mladega dramatika konkurirajo nova slovenska dramska besedila avtorjev, starih do 30 let. Avtor, ki konkurira za nagrado za mladega dramatika, ne more istočasno poslati istega besedila na natečaj za nagrado Slavka Gruma.

Rok za prijavo je 30. november 2012.

Dramatiki naj pošljejo tipkopis besedila, na katerem ne sme biti podatkov o avtorju, v šestih (6) izvodih na naslov:
Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj, z oznako »za nagrado Slavka Gruma« ter 1 (en) izvod na e-pošto pgk@pgk.si.

RAZPISNI POGOJI
-     Avtorji poslanih dramskih besedil morajo posebej, v zaprti kuverti, obvezno predložiti tudi svoje osebne podatke: ime in priimek, naslov in poštno, datum rojstva ter telefonsko številko.
-     Isti avtor lahko na razpis prijavi samo dve dramski besedili. Dramsko besedilo mora biti namenjeno gledališki uprizoritvi za odraslo občinstvo.
-     Rok za prijavo dramskih besedil za Nagrado za mladega dramatika je 30. november 2012.
-     S prijavo avtorji dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v sklopu prireditev Tedna slovenske drame in se v ta namen odrečejo avtorskim pravicam.

 
***
Razpis za Grün – Filipičevo priznanje

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame poziva vodstva gledališč, da za Grün-Filipičevo priznanje za dosežke v slovenski dramaturgiji, ki bo podeljeno v okviru 43. tedna slovenske drame, predlagajo dramaturge ali dramaturški team, ki se je v zadnjih dveh letih izkazal s posebnimi dosežki na tem področju.

Rok za prijavo je 31. december 2012.

Prijava naj vsebuje:
- ime gledališča,
- ime predlaganega dramaturga (dramaturškega teama),
- utemeljitev predloga.

Nagrada Slavka Gruma, Grün-Filipičevo priznanje, TSD, Nagrada za mladega dramatika