ZDUS, 6. 9. 2019

Razpis nagrad Sklada Staneta Severja 2019

:
:

Stane Sever. Gledališče enega / Foto: Arhiv SLOGI

Upravni odbor Sklada Staneta Severja na podlagi veljavnega pravilnika razpisuje Nagrade sklada Stanka Severja,
in sicer:

- DVE NAGRADI ZA IGRALSKE STVARITVE V SLOVENSKIH POKLICNIH GLEDALIŠČIH,
- ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV ŠTUDENTA DRAMSKE IGRE
- IN ENO NAGRADO ZA IGRALSKO STVARITEV V SLOVENSKEM LJUBITELJSKEM GLEDALIŠČU.

V poštev pridejo igralske stvaritve odigrane v premiernih uprizoritvah v času od 30. septembra 2017 do 30. septembra 2019.

Kandidate za nagrade predlagajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna - izven institucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih ter AGRFT v Ljubljani, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in posamezniki.

Vsak lahko predlaga največ dva kandidata.
Vsak nagrajenec lahko dobi v isti kategoriji nagrado samo enkrat.
V izjemnih okoliščinah je za študente AGRFT lahko podeljena skupinska nagrada.

Območne izpostave JSKD, Zveze kulturnih društev in ljubiteljska gledališča naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 18. oktobra 2019 na Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Ostali predlagatelji pa naj svoje pisne predloge za nagrado z obrazložitvijo pošljejo do 18. oktobra 2019 na sedež Sklada Staneta Severja: JSKD Škofja Loka – Sklad Staneta Severja, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

Sklad Staneta Severja, Severjeva nagrada