Knjigarna Filozofske fakultete, 15. 4. 2010

Razodetja Dušana Jovanovića

Na Besedni postaji bodo gostili dramatika in režiserja Dušana Jovanovića in se z njim pogovarjali o njegovi najnovejši drami Razodetja, pa tudi o vlogi gledališča v sodobnem svetu ter položaju slovenske dramatike.
:
:

Dušan Jovanović: Razodetja, Ljubljana, Študentska založba, 2009. (Knjižna zbirka Beletrina)

Z avtorjem se bosta pogovarjala dr. Tomaž Toporišič in dr. Mateja Pezdirc Bartol.

Razodetja (Študentska založba, 2009) Dušana Jovanovića na svojevrsten način nadaljujejo, interpretirajo ter parafrazirajo dramo Karamazovi z začetka osemdesetih let: prvemu delu, zgodbi očeta Svetozarja, ki ga po drugi svetovni vojni pošljejo na politično prevzgojo na Goli otok, in drugemu delu, zgodbi njegovih treh sinov, postavljeni v leto 1968, sledi še tretji del, postavljen v postjugoslovanski čas, ki se zaključi v globalističnem sedanjiku. Žanrski hibrid s svojo odprto dramaturgijo in neizrečenim zaključkom izhaja iz prepleta teorije in prakse in vztraja pri živem gledališču, sicer ogroženem znotraj mediatiziranega sveta, ki pa se prav zaradi živega stika med odrom in avditorijem še vedno kaže kot smiselno dejanje.  

 

  • Kdaj: v torek, 20. aprila 2010 ob 18.00 uri
  • Kje: Besedna postaja - Knjigarna Filozofske fakultete (Modra soba, V. nadstropje)

 

Povezave:

- Dušan Jovanović na Geslu
- Dušan Jovanović na Repu
- Dramski opus Dušana Jovanovića

 

Beletrina

Anja Bunderla, 29. 3. 2010
Dušan Jovanović: RAZODETJA
Tomaž Toporišič, 22. 9. 2009
Drama v družbi spektakla