STA, 4. 10. 2022

Primorski poletni festival bo ob podpori istrskih občin živel še naprej

Mestna občina Koper in občine Ankaran, Izola ter Piran so z Društvom Primorski poletni festival (PPF) podpisale pismo o nameri za podporo in sodelovanje pri prihodnjih izvedbah festivala. S podpisom pisma so župani izrazili jasno namero za skupno podporo nadaljevanju izvajanja in nadgradnji tega priljubljenega gledališkega festivala.
:
:

Foto: Pixabay

Ob podpisu pisma o nameri je predstavnica Društva Primorski poletni festival Neva Zajc povedala, da se je festival znašel v težki situaciji, a je sama vedno verjela v to znamko, ki je po njenem mnenju vredna podpore. Vsem štirim županom se je zahvalila za izkazano podporo: "S tako podporo je lahko delo uspešnejše, saj smo skupaj močnejši in boljši, kot je vsak sam."

Pismo o nameri so podpisali koprski župan Aleš Bržan, ankaranski župan Gregor Strmčnik, izolski župan Danilo Markočič in piranski župan Đenio Zadković ter predstavnica društva Neva Zajc, so sporočili iz Mestne občine Koper. S podpisom pisma o nameri želijo istrske občine in društvo primorskemu gledališkemu festivalu zagotoviti nadaljnji razvoj in nadgradnjo ter ga uveljaviti kot edinstveno identiteto slovenske Istre.

Primorski poletni festival je v preteklih desetletjih postal prepoznavna kulturna blagovna znamka, sklepal je dobra partnerstva z gospodarskimi in drugimi organizacijami ter nenadomestljivo prispeval h kakovostni kulturni ponudbi istrskih krajev. Vsebinska dodana vrednost festivala je bila vseskozi usmeritev v ambientalnost, ki v krajih ob morju pomeni edinstveno orodje umetniškega izražanja.

Istrski župani so prepričani, da je festival pripomogel k prepoznavnosti obmorskih mest, bližino dveh meja pa je izkoristil za oblikovanje dobrih odnosov s sosednjimi pokrajinami in državami ter za spodbujanje in uresničevanje medkulturnega dialoga. S svojim delovanjem je tudi oživel in odkril skrita ter pozabljena prizorišča starih mestnih jeder, ki so pridobila novo funkcijo.

Primorski poletni festival