PGK, 11. 10. 2016

Prijava predstav na 47. Teden slovenske drame

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vabi vodstva gledališč, gledaliških skupin in samostojne gledališke ustvarjalce k prijavi predstav v tekmovalni program 47. tedna slovenske drame. Rok za prijavo je ponedeljek, 31. oktober 2016.
:
:

Foto: Pixabay

47. Teden slovenske drame bo potekal v Prešernovem gledališču Kranj, predvidoma med 27. marcem in 8. aprilom 2017. Pravico do prijave imajo gledališča, gledališke skupine in samostojni gledališki ustvarjalci. Prijavijo lahko uprizoritve oziroma avtorske gledališke projekte, nastale na osnovi slovenskih besedil, premierno uprizorjene med 1. januarjem in 31. decembrom 2016.

S prijavo predstav(-e) se gledališče obvezuje, da jo (jih) bo realiziralo v sklopu 47. Tedna slovenske drame. Nepopolno prijavo lahko organizator zavrne. Organizator gostujoči ekipi nudi vse svoje tehnične zmogljivosti. Podatki o tem so na voljo na spletni strani www.pgk.si.

Prosimo vas, da pri prijavljenih predstavah upoštevate uprizoritvene možnosti na našem odru oziroma, da predstavo priredite za gostovanje v Prešernovem gledališču Kranj.

Organizator TSD vsakemu gledališču oziroma gledališki skupini poravna stroške, ki bodo nastali neposredno v zvezi s sodelovanjem na TSD.

Organizator TSD ne poravna izdatkov za:

  • nadurno delo sodelujočih,
  • izdatkov za kilometrino posameznikov,
  • posebnih honorarjev umetniških ustvarjalcev predstave,
  • izpada dohodka zaradi gostovanja,
  • in drugih stroškov, ki niso neposredno nastali zaradi gostovanja.

Selektorica 47. Tedna slovenske drame je mag. Tea Rogelj. Prosimo, da ji omogočite ogled prijavljenih predstav (naslov: mag. Tea Rogelj, Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana, e-pošta: tea.rogelj@slogi.si).

Gledališča oziroma gledališke skupine, ki prijavljajo predstavo(-e), morajo kriti stroške selektorjevega ogleda prijavljenih predstav. Selektor naj bi v tekmovalni program izbral od 6 do 8 predstav.

Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavnice skupaj s prilogami in pripisom "Prijava predstave na 47. TSD" pošljite po pošti na naslov:

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj

Izpolnjene prijavnice pošljite tudi v elektronski obliki na naslov info@pgk.si.

Rok za prijavo je 31. oktober 2017.

Povezava: Prijavnica (Docx)

TSD