PTL, 29. 5. 2009

PREMIERA: Samo Gosarič "KOMAD ZA MATJAŽA HANŽKA"

Komad za Matjaža Hanžka je hommage konkretni poeziji Matjaža Hanžka iz zgodnjih 70. let. Plesni recital ima izhodišče v prvem delu njegove pesniške zbirke »Iščemo pesmi, kje so?« (1971), od koder prevzema postopke programiranja in naključja, ki nato služijo kot osnova avtorskim koreografijam vsake od treh plesalk.

Pri prenosu strukture pesmi v gib smo se večinoma držali principa beseda = gib, ki pa se nato nadgrajuje z vpeljavo drugega načela – igre. Kot celota dogodek preigrava različne možnosti med precizno strukturo, demonstracijo in igro, ter se izogiba očitni naraciji ali izpovedi.
Profesionalni režijski prvenec Sama Gosariča in prvi profesionalni projekt vseh treh performerk je nastajal v duhu skupnega učnega procesa in raziskovanja, v katerem so udeleženi izhajali iz materiala in po svoje intrepretirali neoavantgardne postopke.

Samo Gosarič

Uporabljeni viri v predstavi:

1. Hanžek, Matjaž: 'iščemo pesmi (ena) kje so?' v: Hanžek, Matjaž: Iščemo pesmi, kje so?, Maribor: Založba obzorja (zbirka Znamenja), 1971
2. Vojin Kovač – Chubby: 'Uvod v knjigo osnutek', v: Kovač, Vojin – Chubby: Chubby was here, Založba Lipa: Koper 1987, str. 57
3. Intervju z Matjažem Hanžkom, v: Pibernik, France: Med modernizmom in avantgardo, pričevanja o sodobni poeziji, Ljubljana: Slovenska matica 1981, str. 292-301
4. Geister, Iztok: 'Poezija Matjaža Hanžka', v: Problemi – Literatura, št. 118-119-120, Ljubljana 1972, str. 150-154

O AVTORJU

Samo Gosarič (1979) je pisec in ustvarjalec na področju scenskih umetnosti. Skozi študij in umetniške projekte se ukvarja predvsem s slovensko neo-avantgardo : diploma iz poezije in vizualne poezije skupine OHO (Filozofska fakulteta Ljubljana 2006), asistenca režije pri gledališki rekonstrukciji slovenske neo-avantgardne predstave »Pupilija, papa Pupilo in Pupilčki« v režiji Janeza Janše (Emil Hrvatin) (Maska Ljubljana, 2006), dramaturgija pri rekonstrukciji predstave Spomenik G iz leta 1971 v režiji Janeza Janše in Dušana Jovanovića (Maska Ljubljana, 2009). Trenutno raziskuje teoretske tekste skupine OHO ter dela raziskavo in rekonstrukcijo hodečih performansov iz 60. in 70. let s področja Jugovzhodne in Vzhodne Evrope  (del magistrskega študija, mentorica: dr. Bojana Kunst). Kot asistent režije je sodeloval pri gledališkem projektu Janeza Janše »Fake-It!« (2007) in ulični akciji Vlada G. Repnika ter Martine Ruhsam »Blank_Protest« (2008).
Piše plesne in gledališke kritike za dnevnik Večer, bil je urednik dveh festivalskih časopisov (Mladi levi, 2007; Mesto žensk, 2008).

Koncept in režija: SAMO GOSARIČ
Ustvarjalke in izvajalke: NINA JAN, MAJA KALAFATIĆ, JELENA MILOVANOVIĆ
Dramaturško svetovanje: BOJANA KUNST
Svetovalec za gib: MILAN TOMÁŠIK
Svetovalka za govor: ANA DUŠA
Mentorica prvenca: SINJA OŽBOLT
Oblikovanje luči: LUKA CURK
Kostumi: DOMINIKA ZVER
Producentka: ŽIVA BRECELJ
Produkcija: PLESNI TEATER LJUBLJANA – PRVENEC PTL 2009
Koprodukcija: MASKA LJUBLJANA (v okviru programa Dramaturgija plesa)
Plesni Teater Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Ljubljana
Posebna zahvala Matjažu Hanžku

neka pesem
dolga ali kratka se nekako ponavlja
dolga pesem se malo ponavlja
kratka pesem se več ponavlja
neki pesmi
dolgi in kratki se čudno ponavljata
dolga se ponavlja malo čudno
kratka se pa malo bolj čudno
neke pesmi
dolge ali kratke naj se nadaljujejo
dolge naj se ven nadaljujejo
kratke se naj iz nadaljujejo

M. Hanžek

PREMIERA: 4. 6. 2008 ob 21.00 uri v PTL, Prijateljeva 2 (Prule), Ljubljana.
PONOVITVI: 5. in 9. 6. 2008 ob 21.00 uri.