Kreativna baza / JSKD, 15. 1. 2019

Prejemnik zlate plakete JSKD za življenjsko delo je folklornik Vasja Samec

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo na osrednji prireditvi sklada, ki bo v četrtek, 24. januarja 2019, s pričetkom ob 18.00, v Hribarjevi dvorani na Ljubljanskem gradu, podelil priznanja za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

Foto: Pixabay

O nagrajencih je odločala strokovna komisija, izbrana s strani nadzornega sveta sklada, ki jo sestavljajo predsednik mag. Jože Osterman ter člani Ervin Hartman, Branka Bezeljak, Igor Švara in dr. Janko Malle. Komisija je imela zahtevno delo, saj je morala izbirati med 24 predlaganimi kandidati, ki so se s svojim delom uveljavili vsak na svojem področju v lokalnem ali širšem okolju.

Zlato plaketo JSKD za življenjsko delo bo prejel folklornik Vasja Samec, ki se kot odličen poznavalec plesnega izročila s svojim mentorstvom, usmerjanjem in pomočjo folklornim skupinam uvršča med najpomembnejše predavatelje in motivatorje vseh, ki jih zanima umetniško interpretiranje plesnega izročila.

Življenje Vasje Samca je prepleteno z ljudsko tradicijo in umetnostjo. S svojim delovanjem je na področju ljubiteljske kulture pustil izjemno velik pečat. Plesnemu izročilu, njegovemu raziskovanju in proučevanju je namenil velik del svojega življenja, prav tako tudi pedagoškemu delu, saj že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

Z ljudskim plesom in njegovim odrskim (po)ustvarjanjem se je srečal že v svoji zgodnji mladosti, najprej kot srednješolec v folklorni skupini Veseli pastirji KUD Jože Hermanko, kasneje pa tudi v mariborski Akademski folklorni skupini Študent, ki jo umetniško vodi že več kot štirideset let. Najprej je bil tam plesalec in vaditelj, kmalu pa je postal tudi njen umetniški vodja. Začetni seminar za vodje folklornih skupin je opravil že leta 1972, med leti 1975 in 1978 je obiskoval še takratno Zvezno letno šolo folklore Jugoslavije, vsa nadaljnja leta pa je svoje znanje nenehno dopolnjeval in nadgrajeval na številnih folklornih seminarjih. Njegova znanja, talenti in ustvarjalnost se odražajo v mnogih koreografijah, ki jih je ustvaril za različne folklorne skupine po Sloveniji. Njegovo koreografsko delo odlikujeta igrivost in sporočilnost. Zasnoval je mnogo odrskih folklornih postavitev.

Hkrati pa je Vasja Samec trideset let svojega življenja posvetil še eni izjemno pomembni nalogi – je nepogrešljiv član organizacijske ekipe največjega slovenskega in enega največjih mednarodnih folklornih festivalov v Evropi in v folklornem svetu nasploh, festivala Folkart v Mariboru. Kot soustvarjalec, eden izmed idejnih vodij in umetniški oblikovalec programa deluje že od prvega festivala leta 1989. S svojim neutrudnim in kontinuiranim strokovnim delom je odločilno oblikoval festival in pripomogel k njegovi mednarodni prepoznavnosti.

Poleg umetniško-ustvarjalnega sta posebnega priznanja vredna tudi Samčevo pedagoško in raziskovalno delo, ki se pogosto prepletata. Samec je poznavalec svetovne ljudske tradicije, vsa leta svojega ustvarjanja je obiskoval in vodil številne folklorne seminarje, izobraževanja in delavnice.

Za svoj prispevek v folklorni dejavnosti je prejel številna priznanja in nagrade, med njimi tudi najvišje strokovno priznanje za folklorno dejavnost – Zlato Maroltovo plaketo; je prejemnik Svečane listine Univerze v Mariboru za izredne uspehe pri vodenju Akademske folklorne skupine Študent. Leta 2013 je postal častni član Zveze kulturnih društev Maribor, leto kasneje, ob 50. obletnici KUD-a Študent je bil imenovan kot častni član KUD-a Študent, leta 2015 pa je prejel državno odlikovanje – Medaljo za zasluge za prispevek k ohranjanju slovenske nesnovne dediščine na področju ljudskega plesnega izročila, ki mu jo je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

 

Srebrne plakete bodo prejeli Metod Bajt, Damijan Močnik, Nataša Petrovič, Tone Urbas in skupina Art Femips, zlati znak JSKD pa dr. Tomaž Simetinger in Rok Sanda.

JSKD, Nagrade JSKD