Gledališče Glej, 23. 4. 2013

Poziv k partnerstvu - Evropska noč gledališč!

Spoštovani prijatelji, sodelavci in partnerji! V letu 2011 je Gledališče Glej (skupaj z nekaterimi izmed vas) stopilo v partnerstvo, v mrežo koordinatorjev evropskega gledališkega projekta - European Theatre Night. Vabilo je prišlo s strani naših partnerjev iz Diječjeg kazališta Dubrava iz Zagreba, hrvaških in vseevropskih iniciatorjev omenjene pobude.


European Theatre Night oz. Evropska noč gledališč je projekt, ki je nastal leta 2008 in se vsako leto širi po evropskih državah ter stremi k svetovnem nivoju. Gre za večer, ko naj bi vsa gledališča, kulturni domovi, društva, zavodi in javne ustanove odprla vrata in pokazala občinstvu, kaj ustvarjajo oz. so ustvarili v preteklih sezonah.

V letu 2008 se je projekt začel razvijati na idejni osnovi, v letu 2009 pa so se mu že pridružila gledališča iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in nato tudi Slovaške. V letu 2010 se je projekt širil in začeli so se dogovori s Srbijo, Madžarsko in Francijo, kjer je bila ideja vseevropske noči gledališča pred leti pravzaprav rojena. V letu 2011 smo se k projektu pridružili koordinatorji iz Slovenije (Gledališče Glej), Avstrije v letošnjem letu pa še partnerji iz Češke (The Arts and Theatre Institute).

Slovenski koordinator projekta je Gledališče Glej, kjer si ne želimo zamuditi priložnosti, da bi slovenska gledališča in z njimi slovensko kulturo uvrstili na seznam držav, ki soustvarjajo projekt Evropska noč gledališč.

Zato vas tudi v letošnjem letu vabimo k sodelovanju oziroma k podpori projektu, ki na evropskem nivoju izraža skrb za gledališče in promovira gledališko ustvarjalnost kot tako.

V prvem letu se je projektu pridružilo 14 partnerskih organizacij in 2 podporna partnerja, v letu 2012 pa je pomembnost projekta prepoznalo veliko več partnerjev in smo tako s 30 partnerskimi organizacijami in 5 podporniki projekta uresničili in občinstvu predstavili več kot trideset umetniških dogodkov po celi Sloveniji.

Dolgoročni cilj projekta Evropska noč gledališč je v naslednjih letih doseči raven, ko bi si države na določen dan v letu tudi mednarodno izmenjale predstave in svoji publiki ponudile možnost ogleda ne le domače produkcije, temveč tudi projekte mednarodnih partnerjev.

Verjamemo, da bi Evropska noč gledališč lahko dosegla raven evropske kakovosti, evropske prepletenosti in udeležbe; da projekt odpira vrata sodelovanjem na ravni gledališč in gledališkega ustvarjanja; da bo pomen projekta v letu 2013 prepoznalo še več slovenskih kulturnih organizacij.

Evropska noč gledališč se vsako leto zgodi na tretjo soboto v mesecu novembru, v letošnjem letu bo to v soboto, 16. novembra 2013.

Pogoji za sodelovanje ostalih gledališč so zelo enostavni. Pogoj NI brezplačna vstopnica za ogled predstave ali kateregakoli drugega gledališkega dogodka; pogoj NI ura izvedbe dogodka; pogoj NI profil/kategorija predstave.

Edini pogoj je uprizoritev predstave (ali drugega z gledališčem povezanega dogodka) na dan 16.11.2013 pod imenom/logotipom »Evropska noč gledališč«.

Nekatera gledališča v tujini so se odločila narediti še razstavo lutk, kostumov ali scenografij iz predstav, spet druga so gledalcem ob tej priložnosti ponudila darilni bon za brezplačen ogled predstav, tretja so izpeljala okroglo mizo ali pogovore z umetniki, režiserji, pomembnimi gledališčniki ipd. Možnosti so različne in jih je več, predvsem pa so prepuščene vam, spoštovani partnerji.

Vse prijavljene predstave in projekte institucij iz Slovenije bomo vpisali v skupno spletno stran projekta. Slednja obsega seznam vseh držav partneric in vsa gledališča oz. partnerske institucije ter njihove projekte, ki bodo izvedeni na Evropsko noč gledališč.

Gledališče Glej bo uredilo vse medijske najave, promocijska besedila in organiziralo tiskovno konferenco, na katero boste povabljeni vsi partnerji. Tiskovno konferenco načrtujemo predvidoma 12. 11. 2013 ob 12h v Gledališču Glej. Iskreno upamo, da bomo v letošnjem letu pridobili tudi nekaj finančnih sredstev za tisk promocijskih materialov, letakov,… od naših sofinancerjev, ki naši prošnji do sedaj žal niso prisluhnili.

V začetni, prvi fazi izvedbe projekta vas le naprošamo, da si v svojih programih in načrtih za izvedbo programov zabeležite datum in znotraj njega planirate izvedbo dogodka pod geslom Evropska noč gledališč.

Naredimo nekaj dobrega za gledalce in gledališče - pridružimo se Evropski noči gledališč!
K sodelovanju vas vabi ekipa Gledališča Glej!

Inga Remeta
Predsednica društva

Marko Bratuš
Umetniški vodja

Gledališče Glej, 1. 3. 2010
Odprto pismo Zoranu Jankoviču‏, županu MOL
Gledališče Glej, 15. 11. 2013
Evropska noč gledališč 2013