STA, 12. 1. 2012

Popoldne bo vrata odprl Center sodobnih plesnih umetnosti

Minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Žekš bo danes ob 13. uri na Zaloški cesti 65 odprl poslovne prostore javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti (CSPU). Zavod bo v prihodnje med drugim spodbujal mednarodno izmenjavo in mreženje ter promoviral raziskovalno dejavnosti na področju teorije in zgodovine sodobnega plesa.

Vlada je CSPU ustanovila julija lani, septembra pa je vlogo v.d. direktorja zavoda prevzel Igor Teršar. Od imenovanja je Teršar med drugim uredil pravno-formalni status centra ter pripravil investicijski program, program dela in finančni načrt zavoda za leto 2011. Pred novim letom je zaprosil za razrešitev s funkcije v.d. direktorja javnega zavoda.

Površina prostorov CSPU na Zaloški cesti znaša 310 kvadratnih metrov. V prvem delu obnove prostorov, ki je potekala v minulih mesecih, so uredili poslovne prostore centra, ki jih bodo odprli danes.

V sklopu drugega dela obnov, ki naj bi potekal v letošnjem letu, je v prostorih na Zaloški predviden tudi rezidenčni center, če bodo to omogočala razpoložljiva sredstva, prav tako prostori omogočajo vzpostavitev študijskega centra. Vadbeni prostori za ustvarjalce bodo zagotovljeni v bližnjih Španskih borcih.

Za delovanje CSPU v letu 2011 je vlada namenila 275.000 evrov. Nekaj več kot 243.000 evrov je bilo namenjenih za stroške investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, 22.000 evrov so znašali programski stroški, slabih 10.000 evrov pa splošni stroški delovanja.

Največji strošek v letu 2011 je za center predstavljal nakup mobilnega studia v vrednosti 135.000 evrov. Gre za modularni montažni objekt, ki vsebuje električno ogrevanje, sanitarije, tuš kabino in garderobo.

V letošnjem letu bo vodstvo zavoda najverjetneje prevzel novi v.d. direktorja, v kolikor bodo usklajevanja uspešna, pa bo vendarle imenovan tudi svet zavoda.