STA, 6. 9. 2013

Peter Sotošek Štular novi ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana

Minister za kulturo Uroš Grilc je s 15. septembrom za obdobje petih let imenoval Petra Sotoška Štularja za ravnatelja javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana. Minister je odločitev sprejel po predhodnih pozitivnih mnenjih sveta in strokovnega sveta javnega zavoda.
:
:

foto: Stanko Gruden/STA

Med prednostne naloge ravnatelja v mandatu 2013-2018 je Sotošek Štular v svojem programu navedel povrnitev poslovnega ugleda SNG Opera in balet Ljubljana, sanacijo neplačanih obveznosti in čim prejšnjo tekočo likvidnost. To namerava uresničiti predvsem s temeljitim pregledom vseh sklenjenih poslovnih in avtorskih pogodb, z doslednim izvajanjem javnega naročanja, z iskanjem novih prodajnih poti za nabavo materiala in s povečanjem lastnih prihodkov.

Uresničitev teh ciljev bo prinesla tudi dvig umetniške kakovosti, boljšo kadrovsko zasedenost oziroma razporeditev umetniških korpusov in višjo umetniško vrednost nacionalne opere in baleta. Umetniško vodenje namerava v okviru omejenih finančnih možnosti v celoti prepustiti umetniškim vodjem, na umetniškem področju pa vseeno pričakuje pravo razmerje med "železnim repertoarjem" in sodobnimi umetniškimi pogledi, strateško načrtovanje umetniških sezon za več let vnaprej in konkretno ter konstruktivno sodelovanje vodstva z vsemi umetniškimi korpusi javnega zavoda, so sporočili z ministrstva za kulturo.

"V nadaljevanju nameravamo veliko časa nameniti tudi povečanju lastnih prihodkov - tako na podlagi prodaje vstopnic in abonmajev kot s pomočjo sponzorskih sredstev. Ustrezna finančna situacija je pogoj za kakovostno umetniško delo, ki bo ob boku na vrhu prioritet skupaj s sanacijo težkega finančnega položaja. Počasi bo treba začeti z načrti za sezono 2014/15, izvedli bomo nekaj ukrepov za vzgojo bodoče publike, torej mladih in poskusili optimizirati kadrovsko strukturo v javnem zavodu, ki je zelo pereča predvsem na področju tehničnih služb in vzdrževanja. Na tem področju bo potrebno spremeniti marsikaj, obseg del in stroški so se namreč močno povečali zaradi povečanja stavbe s 3.500 na 10.500 kvadratnih metrov," je dejal Sotošek Štular.

"Vsekakor na prihodnja leta gledam optimistično, menim, da ima SNG Opera in balet vse možnosti za nadaljnji kakovostni razvoj in za umetniško produkcijo, kakršno si slovenska prestolnica zasluži," je še dejal.

Sotošek Štular je diplomirani pravnik. Od letošnjega maja opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Opera in balet Ljubljana. Pred tem je od leta 2011 do nastopa Igorja Samoborja za ravnatelja opravljal funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Med drugim je bil tudi pomočnik direktorice Slovenskega mladinskega gledališča.

Ljubljansko operno-baletno hišo je do srede decembra 2012 vodil Mitja Bervar, ki pa je bil izvoljen za predsednika državnega sveta.