Mesto žensk, 8. 6. 2010

Performativne kretnje - Politična dejanja

Simpozij o performerkah v vzhodni Evropi.

Živi element oziroma telo in dogodek, kot ju udejanjajo umetnosti performansa, doživljata v sodobni umetnosti in sodobnih scenskih umetnostih nedvomno oživitev. Simpozij Performativne kretnje – politična dejanja poglablja – z evropskim projektom A Space For Live Art in z lansko gostujočo razstavo in spremljajočimi dogodki z naslovom Re.Act.Feminism (galerija Vžigalica, marec 2009) – fokus Mesta žensk na to procesualno in heterogeno umetniško obliko.

Simpozij še posebej izostruje pogled na performativne prakse vzhodnoevropskih umetnic, pri čemer prevprašuje različna razumevanja, teoretizacije in historizacije hegemonialnih (neoimperialnih in neokolonialnih) narativ umetniškega sistema, ki zaznamujejo tako produkcijske kot recepcijske okvire izraza umetnic znotraj te umetniške prakse. Posebno pozornost bo simpozij tako namenil dekonstrukciji performativnosti produkcije spola, kakor jo udejanjajo performerke v vzhodni Evropi.
 
Ker znotraj sistema umetnosti svojevrstno institucionalizacijo doživlja tudi sam pojem »vzhodna Evropa«, bo simpozij ponudil okvir za razmislek o dekolonizacijskih strategijah pogleda na vzhodno Evropo in (samo)refleksijo kuratorskih praks in historizacijskih projektov umetnosti vzhodnoevropskega področja z namenom  spodbuditi k razmišljanju o novih vizurah performativnih oblik vzhodnoevropskih umetnic.

Govornice: Marina Gržinić (SI), Tímea Junghaus (HU), Suzana Milevska (MK), Barbara Orel (SI), Martina Pachmanová (CZ), Bojana Pejić (DE/RS), Ana Peraica (HR), Alma Suljević (BA), Waldemar Tatarczuk (PL)

Performansi: Marta Bosowska (PL), Teja Reba (SI) in Leja Jurišić (SI)
Video projekcija: PPF (SI)
Moderacija: Katja Kobolt (SI/DE) in Lana Zdravković (RS/SI)

Program simpozija

  • Kdaj: 19. junij 2010
  • Kje: Atrij ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti), Novi trg 2, Ljubljana, Slovenija