Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, 18. 2. 2013

Odprto pismo dr. Žigi Turku, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

PREJELI SMO ...
:
:

Spoštovani g. minister dr. Žiga Turk,

na posvetu v Državnem svetu z naslovom Kultura včeraj, danes, jutri, 7. februarja 2013, ste med drugim dejali: "Zagotavljam vam, da ministrstvo pod mojim vodstvom ni odobrilo nobenih »umetniških« projektov, katerih cilj bi bilo blatenje ali smešenje voditeljev trenutne opozicije. Kultura je povsod po svetu kritična do oblasti, tudi do politike. Samo iz totalitarnih režimov (in prejšnje vlade) pa so znani primeri, ko bi žalitve političnih nasprotnikov financirali z javnimi sredstvi."

Vašo izjavo bolj konkretno razumemo, če jo povežemo s stališčem MIZKŠ, objavljenem v tedniku Reporter 22. oktobra 2012, podpisal ga je g. Bojan Brezigar: "Ko je nastopila mandat sedanja vlada, so bile pogodbe že podpisane, film Jaz sem Janez Janša končan, ministrstvo pa zavezano zakonodaji, kakršna je, čeprav je v nekaterih primerih videti protislovna, zato ministrstvo pripravlja ustrezne spremembe. Na ministrstvu mislimo, da je načrtno podeljevanje javnih sredstev za projekte, ki podpihujejo politični posmeh in sovraštvo in diskreditirajo posameznika, neumestno. Preprosto nedostojno je, da politična opcija na oblasti namerno ali vsaj zavestno podeljuje javna sredstva za produkcije, ki so uperjene proti trenutni opoziciji."

Nenazadnje ste podobno trditev izrekli že v začetku Vašega mandata, na srečanju s pisatelji, ki ga je organiziral slovenski PEN, maja 2012, ko ste navzočim zastavili vprašanje: "In ne boste trdili, da je film Jaz sem Janez Janša sredstva dobil po nepolitičnih kriterijih?" (čeprav film takrat še ni bil dokončan).

Na Vaše trditve je odgovoril nekdanji direktor Filmskega sklada Igor Kadunc v pismu, objavljenem v Dnevniku 30. oktobra 2012: "Naj jasno in glasno povem, da pogodbe za sofinanciranje omenjenega filma leta 2010 po javnem razpisu za sofinanciranje filmov Filmskega sklada nisem podpisal zaradi kakršnega koli pritiska ali mnenja »politične opcije na oblasti leta 2010«. Še veliko manj pa, da bi želeli »zavestno podeliti sredstva za produkcijo, ki je uperjena proti trenutni opoziciji«, oziroma da bi šlo za načrtno podeljevanje javnih sredstev za projekte, ki podpihujejo politični posmeh in sovraštvo ter diskreditirajo posameznika. Kdor si je film ogledal, ve, da je poanta filma povsem nekje drugje."

Odločno zavračamo, da bi katerokoli delo, vključno s filmom Jaz sem Janez Janša, naredili z namenom žalitve kateregakoli posameznika ali političnih nasprotnikov. Zavezani smo svojemu delu in svojemu umetniškemu credu.

Vaše trditve niste nikoli utemeljili. Z njo diskvalificirate naša dela in vsa dela, ki jih boste obravnavali na podoben način. V demokratični državi je diskriminatorna govorica predstavnika politične oblasti nedostojna.

Zato od Vas zahtevamo, da javno utemeljite svoje trditve in odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Kaj vas je pripeljalo do ugotovitve, da naši projekti "podpihujejo politični posmeh in sovraštvo"?
  • Zakaj menite, da naši projekti diskreditirajo Janeza Janšo?
  • Ali je za Vas žalitev, da je nam uradno ime Janez Janša?
  • Na osnovi česa ste po ogledu filma Jaz sem Janez Janša prišli do takšnih ugotovitev?
  • Na osnovi katerih podatkov obtožujete prejšnje vlade in strokovne komisije, da so financirale projekte, ki so imeli namen "smešenje in žalitev opozicije"? Kdo je strokovnim komisijam ukazal takšno ravnanje?

V omenjenem pismu predstavnika Vašega ministrstva je najbolj zaskrbljujoča trditev, da "zakon v tem trenutku ne omogoča pravne podlage za diskrecijsko odločanje ministra ali izločanje projektov po njegovi volji" in da je "ministrstvo zavezano zakonodaji, kakršna je, čeprav je v nekaterih primerih videti protislovna, zato ministrstvo pripravlja ustrezne spremembe". Kakšne spremembe pripravljate? Boste uzakonili cenzuro in samovoljo? Ali boste o tem seznanili javnost in organizirali javno razpravo?

To pismo naslavljamo tudi na vaše predhodnike, Andrejo Rihter, Vaska Simonitija, Majdo Širca, Boštjana Žekša in nekdanjega direktorja Filmskega sklada Igorja Kadunca. Naj vam oni pojasnijo, zakaj sta Ministrstvo in Filmski sklad sofinancirala naše projekte. Najbrž zaradi tega, kar je že predstavnik vašega ministrstva, g. Brezigar napisal v pismu, objavljenem v Reporterju: "Tako zavod Maska kot zavod Aksioma sta s strani ministrstva sofinancirana že od leta 2003, njihove programe in projekte pa so različne strokovne komisije vseh ministrov doslej, v vseh vladnih mandatih, ocenile dokaj dobro."

Od Vas in vaših naslednikov kot odgovornih predstavnikov izvršne oblasti na področju kulture pričakujemo sledeče:

  • Minister zagotavlja pogoje za razvoj področja - v našem primeru kulture, tudi če je ta kritična.
  • Minister je pripravljen na dialog in ustvarja politiko na osnovi strokovnega dialoga.
  • Minister ne uporablja različnih oblik pritiska na izvajalce kulturnih programov (medijski linč, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, grožnje s spremembo zakonodaje, diskvalifikacije v javnosti ...).
  • Minister ne zlorablja umetniških del in njihovih avtorjev za svoje politične in karierne ambicije.
  • Minister ne diskriminira izvajalcev kulturnih programov glede na nacionalno, razredno, versko, spolno ali politično pripadnost ter glede na njihova imena in priimke.

V odgovoru na pismo g. Brezigarja sta predstavnika zavodov Aksioma in Maska (Marcela Okretič in dr. Lev Kreft) zapisala: "Diskrecijska pravica ministra, da izloča projekte po lastni volji, pomeni, da se ministrstvo želi spremeniti v zasebni zavod, in da ustanovitelj izvršne oblasti v Republiki Sloveniji nista ne ljudstvo ne državni zbor kot njegovo reprezentativno telo, ampak vsakokratna koalicija z lastnimi zasebnimi pogledi, ki jih interpretira minister po svojem zasebnem okusu. To je več kot uvedba cenzure - to pomeni razglasitev samovolje, ki ne pozna drugih kriterijev od osebnega okusa in lastnega političnega prepričanja, za diskrecijsko pravico z močjo zakona. Toda ministrstvo ni politična opcija na oblasti, ampak državni organ, odgovoren za vzpostavljanje pogojev za uresničevanje javnega interesa v kulturi, ne glede na nacionalno, razredno, versko, spolno ali politično pripadnost njegovih izvajalcev. Zato je kakršenkoli poskus diskriminacije izvajalcev kulturnih programov, v tem primeru na osnovi osebnega imena in priimka (kot bi lahko razumeli pismo predstavnika MIZKŠ), v nasprotju z Ustavo RS in temeljnimi človekovimi pravicami."

Gospod Minister, strinjamo se z besedami iz Vašega govora, da "če ni kulture, se izgubljajo spoštovanje, racionalnost, resnicoljubnost, če ni kulture, se laže, zavaja, psuje ...". Zaradi tega od Vas kot ministra, pristojnega za področje kulture, pričakujemo, da se vi prvi držite lastnih besed. To pričakujemo samo zaradi tega, ker ste plačani iz javnih sredstev. Drugače nič osebnega.

 
Ljubljana, 14. februar 2013