SSG Trst, 23. 6. 2016

Odgovor umetniškega vodje SSG Eduarda Milerja na pismo igralcev

Objavljamo pismo Eduarda Milerja, umetniškega koordinatorja SSG Trst, kot odgovor na pismo, ki so ga v javnost poslali nekateri igralci SSG Trst.
:
:

Eduard Miler / Foto: Arhiv SSG Trst

Po objavi gledališkega programa SSG Trst za sezono 2016/17, ki je bil potrjen s strani Upravnega odbora SSG Trst, je bilo izraženo nestrinjanje s strani nekaterih igralcev, ki so imeli pogodbeno razmerje s SSG Trst v preteklih sezonah in so izvedeli, da v naslednji sezoni dobijo pogodbe samo za čas, ko bodo angažirani. Temu so sledili napad na umetniškega koordinatorja SSG Trst ter obtožbe, da ne opravlja dobro svojega dela. Torej, glavni motiv medijskega napada nekaterih igralcev SSG Trst je izguba zagotovljenega angažmaja v SSG Trst in s tem ekonomske varnosti.

Kot odgovor na poslani dopis s strani nekaterih igralcev SSG Trst, ki javno napadajo umetniškega koordinatorja, pošiljam odgovor za javnost.   

1)     Pričakovanja nekaterih igralcev, da so stalno zaposleni v SSG Trst in da imajo nekakšno lastniško pravico do gledališča so neosnovana in programsko ter umetniško sporna.  

2)     Pri načrtovanju gledališkega programa SSG Trst za sezono 2016/17 me je izrecno zanimala kakovost gledališke produkcije, pri tem se nisem oziral na zahteve določenih posameznikov, ki ravnajo zgolj iz osebnih interesov. Kot umetniški koordinator je moje delo skrbeti za umetniške in profesionalne standarde.   

3)     Najbolj pogost argument igralcev, ki zahtevajo podaljšanje neupravičenih pogodb, je argument, da gledališče potrebuje  “igralsko jedro”, ki sestavlja “ansambel SSG Trst”. S tem se seveda strinjam, toda to “jedro” se sčasoma mora tudi spremeniti. Vsi mi, ki opravljamo umetniško delo v gledališču, smo po zakonu v državi, v kateri delujemo (Italija), pa tudi povsod drugod, pogodbeni sodelavci. Umetniški program se oblikuje za vsako sezono posebej in vsaka sezona zahteva fleksibilnost pri izbiri igralskih zasedb. Torej angažma ni samoumeven, temveč se pridobi na podlagi profesionalnih in umetniških sposobnosti igralcev.  

4)     Dobil sem številne pripombe nekaterih koprodukcijskih hiš, režiserjev ter zunanjih sodelavcev, ki niso bili zadovoljni z delom nekaterih igralcev SSG Trst. Očitki so analitični ter argumentirani. V veliki meri je tudi to botrovalo, da nekateri igralci niso dobili take pogodbe, kot so pričakovali.    

5)     Igralci, ki v tokratnem primeru sebe imenujejo “ansambel SSG Trst”, se velikokrat obnašajo lastniško do SSG-ja, pričakujejo, da jim je zagotovljena služba v “njihovi” hiši in če se to ne zgodi, izvajajo pritisk na umetniškega koordinatorja ali grozijo z “javnostjo”, hrati pa obtožujejo umetniškega koordinatorja za pomanjkljivo skrb do SSG-ja in za neopravljanje svojih delovnih obveznosti v SSG. V SSG Trst se podobni napadi na delo umetniškega koordinatorja ponavljajo iz leta v leto. Še posebno so agresivni igralci, ki nastopajo v različnih televizijskih nadaljevankah.  

6)     Število angažiranih igralcev v pretekli in v naslednji sezoni v SSG Trst ni zmanjšano. Nasprotno. Korak, ki sem ga storil že v prejšnji sezoni, hočem nadaljevati. Na našem odru so nastopili novi obrazi, novi vrhunski igralci, posebno tržaški, italjanski in slovenski.    

Umetniški koordinator SSG Trst,
Eduard Miler