STA, 24. 1. 2019

Odbor DZ za kulturo za vzpostavitev osrednjega kritiškega spletnega medija

Odbor DZ za kulturo se je danes seznanil s problematiko pomanjkanja objav profesionalne umetnostne kritike na področju gledališke, glasbene in likovne ustvarjalnosti. Ministrstvu za kulturo predlaga vzpostavitev osrednjega skupnega kritiškega spletnega medija, kjer bi se redno objavljale kritike in se sledilo aktualni umetniški produkciji.

FOTO: Pixabay

Kot je še zapisano v sklepu odbora, naj se ustanovi delovna skupina, ki naj izdela smernice za vzpostavitev omenjenega skupnega portala.

Razloge za vzpostavitev spletnega medija za objavljanje strokovne referenčne kritike za omenjana tri področja in stanje na področju kritike je uvodoma predstavila predsednica odbora Violeta Tomić (Levica). Poudarila je, da je stanje na področju kritike izjemno slabo, da ni kritiške refleksije ter da je v medijih čedalje manj možnosti objavljanja umetnostnih kritik. Ob pomanjkanju kritiškega pisanja pa je usahnilo tudi število ljudi, ki še znajo pisati kritike.

Za področje gledališke umetnosti, ki je zelo minljiva, sta strokovna ocena in kritiška misel po njenih besedah pomemben del gledališke produkcije, ker sicer ostaja brez odziva, ovrednotenja in zgodovine. Opozorila je, da danes nihče kritiško ne pokriva sodobnega plesa ter da je skoraj popolnoma ugasnila likovna kritika. Kot je še povedala, sicer obstaja nekaj področnih rešitev, kot je denimo portal Sigledal.

Nov spletni medij s strokovnim uredništvom pa bi po njenih besedah omogočil objave, spodbujal kritiško pisanje, vzgajal bi kritike in občinstvo ter obenem obveščal o dogajanju. Umetnikom bi zagotovil strokovne reference, skozi beleženje zgodovine umetniških dogodkov pa bi gradil pomemben dokumentarni arhiv. Kritike bi objavljali v roku 24 ur po dogodku, pokrivale pa bi tako profesionalno umetniško produkcijo kot tudi nevladne organizacije. Delovanje novega spletnega medija bi podprlo ministrstvo za kulturo.

Minister za kulturo Dejan Prešiček je spomnil, da je ministrstvo to področje v preteklosti že poskušalo urejati denimo prek medijskih razpisov, da pa sistemske rešitve še ni. Pobudo za vzpostavitev osrednjega skupnega kritiškega spletnega medija pozdravlja, bi pa k naštetemu sam dodal še film in multimedijske umetnosti. Kot je še povedal, bodo na ministrstvu naredili vse, da bi bila pobuda realizirana.

Pobudo po besedah predsednice Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Uršule Cetinski podpira tudi NSK. Kot je poudarila, umetnost potrebuje razmislek o sami sebi, po drugi strani se na tak način izobražujejo tudi uporabniki umetnosti. Pri nadgradnji portala pa bi se ji zdelo pomembno vključiti tudi področje literature.

V nadaljevanju so svoje poglede na vzpostavitev skupnega kritiškega spletnega medija predstavili še predstavniki različnih društev in organizacij na področju umetnosti. Pozdravili so idejo o skupnem kritiškem spletnem mediju, ob tem pa bi bilo po njihovem mnenju potrebno ohraniti obstoječe pobude in jih podpreti. Izpostavili so tudi problematiko izobraževanja na področju kritike ter opozorili, da mora kritik za svoje pisanje prejeti pošteno plačilo.

Vzpostavitev skupnega kritiškega spletnega medija so pozdravili tudi poslanci. Ljudmila Novak (NSi) je ob tem izrazila željo, da novi portal ne bi postal "novi plujvalnik" ter da bi imel dobro uredniško vodstvo. Primož Siter (Levica) projekt vidi tudi kot obliž za samozaposlene, ki morajo svoj status izkazovati z objavami v medijih.

Janja Sluga (SMC) je izrazila skrb, da bi prišlo do monopolizacije portala in da bi zanj namenjena sredstva ne prišla do piscev kritik, ampak bi se zaustavila pri administraciji. Alenka Jeraj (SDS) pa je menila, da bi bilo ob pomanjkanju usposobljenih kritikov najprej potrebno rešiti problem, kako izobraziti kritike.