Maska, 22. 2. 2016

Novosti iz založbe Maske

Pri Maskini založbi je pravkar izšel slovenski prevod dela Chantal Muffe z naslovom AGNOSTIKA: misliti svet politično (Agonistics: Thinking the World Politically). Pred izidom pa je knjiga Alda Milohnića Umetnost v času vladavine prava in kapitala.
:
:

Oblikoval: Ajdin Bašić

»Dobro delujoča demokracija kliče po konfrontaciji demokratičnih političnih stališč. Če tega ni, vselej obstaja nevarnost, da bo demokratični spopad zamenjal spopad nezdružljivih moralnih vrednot ali esencialističnih oblik identifikacij

(Chantal Mouffe: Agonistika)

AGONISTIKA: misliti svet politično je slovenski prevod zadnjega dela ene vodilnih teoretičark s področja politične filozofije in vidnejših imen svetovnega neomarksističnega prizorišča Chantal Muffe. Publikacija je tudi prvi slovenski prevod njenega knjižnega dela po letu 1987, ko je Društvo za teoretsko psihoanalizo izdalo njeno skupno delo z argentinskim politologom Ernestom Laclauom Hegemonija in socialistična strategija: k radikalni demokratični politiki.

Urednica zbirke Mediakcije, Amelia Kraigher: »V delu Agonistika: misliti svet politično (Agonistics: Thinking the World Politically) Chantal Mouffe opravi svojevrstno inventuro koncepta agonistične politične teorije, ki jo je razvijala vrsto let in temelji na predpostavki, da politično mišljenje terja prepoznanje ontološke dimenzije radikalne negativitete, ki je dialektično ni možno razrešiti, pa tudi ne doseči celostne objektivnosti. Mouffe v svoji teoriji nameni osrednjo in afirmativno vlogo konfliktu, ki ga razume kot predpogoj za vključitev Drugega; ključna koncepta njene politične misli ostajata »agonistika« in »hegemonija« radikalne demokracije na poti do zagotavljanja temeljnih človekovih pravic, svobode in enakosti za vse. V pričujoči knjigi Chantal Mouffe teoretsko sondira mednarodne odnose, strategije radikalnih politik, prihodnost Evrope in politike umetniških praks ter hkrati pokaže, kako agonistična politika v mnogih okoliščinah, kjer se alternative zdijo nemogoče, nakazuje možnosti za spremembe. Ob preučevanju kozmopolitizma, postoperaizma in različnih konceptov mnoštva se Chantal Mouffe zavzema za večpolaren svet kulturnega in političnega pluralizma.«

Belgijska teoretičarka Chantal Mouffe je profesorica političnih ved na Univerzi Westminster v Londonu. Predavala in raziskovala je na številnih univerzah po Evropi ter Severni in Južni Ameriki; danes je eno vidnejših imen svetovnega neomarksističnega prizorišča. Uredila je več odmevnih knjig, med drugim Gramsci and Marxist Theory (Routledge in Kegan Paul, 1979), Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community (Verso, 1992), Deconstruction and Pragmatism (Routledge, 1996) in The Challenge of Carl Schmitt (Verso, 1999). Skupaj z argentinskim filozofom Ernestom Laclauom je napisala delo Hegemonija in socialistična strategija: k radikalni demokratični politiki (Verso, 1985; slovenski prevod Partizanska knjiga, 1987). Je avtorica knjig The Return of the Political (Verso, 1993), The Democratic Paradox (Verso, 2000), On the Political (Routledge, 2005) in Agonistika: misliti svet politično (Verso, 2013; Maska, 2015). 

***

Pred izidom v Maskini založbi je knjiga Alda Milohnića Umetnost v času vladavine prava in kapitala, ki je plod večletnega avtorjevega ukvarjanja s položajem umetnosti v sodobni družbi. V ospredje postavlja uprizoritvene prakse, ki učinkujejo kot svojevrstne distorzije v sistemu umetnosti, obenem pa v drugih družbenih poljih, zlasti v politiki, a tudi v pravu in ekonomiji.

»Tajkunsko-politične elite se igračkajo z organi pregona in sodnijo kakor Kantor s Pepčkom in Franceljnom, v zaporih sedijo kvečjemu majhne ribe in poleg njih še kakšen Franc Bernot. In celo takrat, ko nekatere najbolj izpostavljene Kantorje sodišče spozna za krive, njihovi pravoverni podporniki pred sodiščem prižigajo sveče in kličejo: »Vsi smo z vami! Bog vas živi, Kantor!«

Maska